Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Bài giảng GA lop 4- Tuan 19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (210.38 KB, 26 trang )


Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
Tuần 19
Thứ 2 ngày 10 tháng 1 năm 2011.
Tập đọc
BỐN ANH TÀI
I.MỤC TIÊU :
- Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài; biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu
biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khỏe của bốn cậu bé.
- Hiểu nghóa các từ ngữ mới trong bài: Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành
làm việc nghóa của bốn anh em Cẩu Khây.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
- Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Bài cũ:
-Nhận xét kết quả thi tập đọc cuối học kì I. Kiểm tra đồ dùng học tập
B.Bài mới.
*HĐ1: Luyện đọc:
-Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn của bài.
-Theo dõi sửa lỗi.
-Nhận xét tuyên dương.
-GV đọc mẫu.
*HĐ2: Tìm hiểu bài
-Sức khoẻ và tài năng của Cẩu Khây có gì đặc biệt?
(Về sức khoẻ: Cẩu Khây nhỏ người nhưng ăn một lúc hết 9 chõ xôi, 10 tuổi
sức đã băng trai 18 …)
-Có chuyện gì sảy ra với quê hương Cẩu Khây?
(-Yêu tinh xuất hiện, bắt người và súc vật khiến làng, bản tan hoang ….)
Gọi Hs đọc đoạn còn lại.


-Cẩu Khây lên đường trừ diệt yêu tinh cùng những ai? (Cùng 3 người
bạn:Nắm tay đóng cọc, Lấy tai tát nước và móng tay đục máng.)
-Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?
-Nắm tay đóng cọc: có thể dùng tay làm vồ đóng cọc.
-Lấy tai tát nước: Có thể dùng tai để tát nước …
-Gọi HS đọc toàn bài
-Truyện ca ngợi điều gì?
*HĐ3: Đọc diễn cảm

Gi¸o ¸n líp 4 1 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
-HD đọc diễn cảm.
-Tổ chức thi đua đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
C. Củng cố , dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về nhà luyện đọc
-----------------------------------------------------
Toán:
KI –LÔ- MÉT VUÔNG
I. MỤC TIÊU:
- Biết ki- lô- mét vuông là đơn vò đo diện tích.Biết đọc, viết đúng các số đo
diện tích theo đơn vò đo km
2
;
- Biết 1km
2
= 1000000m
2

và ngược lại.
- Bước đầu biết chuyển đổi từ km
2
sang m
2
và ngược lại.
II.ĐỒ DÙNG:
- Bức tranh hoặc ảnh chụp cánh đồng, khu rừng, hoặc mặt hồ vùng biển …
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Bài cũ: -GV nhận xét và chữa bài thi kiểm tra cuối học kì I.
B. Bài mới:
*HĐ1:Giới thiệu km
2

-GV đưa bức ảnh lớn về một khu rừng, cánh đồng… có hình ảnh là một hình
vuông cạnh dài 1km và yêu cầu HS quan sát hình dung về diện tích của khu
rừng hoặc cánh đồng đó.
-Giới thiệu k m
2
là diện tích hình vuông có cạnh dài 1km
-Giới thiệu cách đọc và viết k m
2
-Ki – lô - mét vuông viết tắt là km
2
-Viết bảng 1km
2
=1000000 m
2
*HĐ2: Luyện tập:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và yêu cầu HS làm bài tập vào vở.

- 2 em lên bảng làm bài tập.
Đọc Viết
Chính trăm hai mươi mốt ki
– lô mét vuông
Hai nghìn ki – lô – mét
vuông
320000k m
2
509k m
2

Gi¸o ¸n líp 4 2 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
-Nhận xét bài làm trên bảng.
Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu bài.
-Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con.
1k m
2
= ……… m
2
1 m
2
= … d m
2
100000 m
2
= … k m
2
5k m

2
= …. m
2
-Lưu ý học sinh các phép chuyển đổi đơn vò đo diện tích ở cột đầu tiên và cột
thứ hai nói lên quan hệ giữa các đơn vò k m
2
với m
2
và m
2
với d m
2
-Nhận xét sửa bài.
Bài 3:( HS khá giỏi )
-Gọi Hs đọc đề bài.
-Bài toán cho biết gì? ( Chiều dài 3 km, chiều rộng 2 km )
-Bài toán hỏi gì? ( Diện tích khu rừng )
Bài giải
Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là
3 x 2 = 6 (k m
2
)
Đáp số : 6k m
2
-Nhận xét cho điểm.
Bài 4: :( HS khá giỏi )
-Gọi HS đọc đề bài.
-Đo diện tích phòng học người ta thường sử dụng đơn vò nào?
-Đo diện tích một quốc gia thường sử dụng đơn vò nào?
-Gợi ý đổi các số đo theo đơn vò thích hợp để so sánh và tìm đáp số.

-Chấm một số bài.
C. Củng cố,dặn dò
-Nhận xét tiết học.
--------------------------------------------------
Khoa học.
TẠI SAO CÓ GIÓ ?
I. MỤC TIÊU :
- Làm thí nghiêm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.
- Giải thích tại sao có gió?
- Giải thích tại sao ban ngày gió từ biểu thổi và đất liền, ban đêm gió từ đất
liền thổi ra biển.( HSA khá gỏi )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Hình 74, 75 SGK.
- Chong chóng.
- Chuẩn bò các đồ dùng thí nghiêm theo nhóm:

Gi¸o ¸n líp 4 3 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
+ Hộp đối lưu như mô tả trong trang 74 SGK.
+ Nến diêm, miếng giẻ hoặc vài nén hương.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Bài củ:
+ Nêu vai trò của không khí đối với con người?
2. Bài mới:
*HĐ1: Làm thí nghiệm
- Yêu cầu HS quan sát hình 1 – 2 trang 74 cà cho biết nhờ đâu mà cây lay
động?
-Kiểm tra đồ dùng chong chóng của học sinh.
-Giao nhiệm vụ và đưa các em ra sân chơi.

Theo dõi giúp đỡ một số học sinh yếu
-Nếu trời lặng gió làm thế nào để chong chóng quay và giải thích việc làm
đó?
-Em giải thích tại sao khi bạn chạy nhanh thì chong chóng quay nhanh?
Nhận xét chốt ý.
*HĐ2: tìm hiểu nguyên nhângây ra sự chuyển động của không khí
-Chia nhóm và đề nghò các nhóm trửong báo cáo về việc chuẩn bò các đồ
dùng để làm những thí nghiệm này.
-Hình thành nhóm 4 tiến hành thảo luận và làm thí nghiệm.
-2HS đọc các phần thực hành trong sách giáo khoa.
KL: Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng…
- HS khá giỏi giải thích tại sao gió từ biển thổi và đất liền vào ban ngày và
gió từ đất liền thổi ra biển vào ban đêm?
Gọi HS đọc các thông tin cần thiết của phần bạn cần biết.
-Sự chênh lệnh của nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm ….
Gọi HS đọc ghi nhớ.
3. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS chuẩn bò đồ dùng học tập cho bài: Gió nhẹ, gió mạnh, phòng
chống bão
-----------------------------------------------
Tự học
CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Hoạt động tập thể
I-MỤC TIÊU :

Gi¸o ¸n líp 4 4 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
Giúp HS nhận ra những sai sót của mình trong bai kiểm tra và tự chữa lại

cho dúng
1,GV nhận xét chung về kết quả bài kiểm tra của cả lớp.
2,GV nhận xét cụ thể từng bài làm của HS
- Khen những bài làm tốt : Bài của Trà My ; Phan Hoài ; Dạ Thảo...
- Phân tích những chỗ còn sai sót của bài làm một số em khác.
3, HS chữa bài vào vở :
Câu 2 : Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm về từ đơn, từ láy, từ ghép ; danh từ,
động từ ,tính từ .
Hs lần lượt nêu các từ đơn, từ láy, từ ghép,danh từ, động từ, tính từ có trong
đoạn văn (Trích trong đề bài)
- GV nhận xét chốt ý đúng.
Tương tự GV hướng dấn chữa các câu còn lại.
Nhận xét tiết học
---------------------------------------------------
Luyện Toán :
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kó năng chuyển đổi đơn vò đo diện tích
- Củng cố về tính diện tích hình chữ nhật , hình vuông
I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
*HĐ1: Hướng dẫn HS làm VBT
*HĐ2: Luyện tập thêm
Bài 1: Viết số thích hợp vào chổ chấm:
3 km
2
= …………..m
2
75000000 m
2
=…………………km

2
5 km
2
= 5 000 000…… 4 000 004 m
2
= 4 ……. 4……….
Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Số thích hợp để viết vào chổ chấm của 3 km
2
75 m
2
= ……………………m
2
là:
A. 375 B. 307500 C. 3000 075 D. 3075000
Bài 3 ( khá, giỏi ):Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 36 km, chiều dài gấp
đôi chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó?
*HĐ3: GV nhận xét giờ học.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 11 tháng 1 năm 2011
Toán
LUYỆN TẬP ( Tr
100
)
I.MỤC TIÊU:

Gi¸o ¸n líp 4 5 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
- Chuyển đổi các đơn vò đo diện tích.

- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Bài củ:
-Gọi 2HS lên bảng làm bài 2 của tiết trước.
2. Luyện tập:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT.
-HD học sinh làm bài.
530d m
2
= …c m
2
84600 c m
2
= … d m
2
...
-Nhận xét chữa bài và cho điểm.
Bài 2: ( HS khá giỏi ) Gọi HS đọc đề bài và yêu cầu HS làm vào vở
a) Diện tích khu đất là : 5 x 4= 20 (k m
2
)
b) Đổi 8000 m

= 8km vậy diện tích khu đất là: 8 x 2 = 16 k m
2
-Nhận xét sửa bài.
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?
-Nhận xét sửa bài.
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.
-HS làm miệng theo cặp đôi. Một học sinh hỏi 1 HS trả lời.

-Một số cặp trình bày trước lớp.
921km
2
<1255km
2
<2095km
2
Bài 4: 1HS lên bảng giải, lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Chiều rộng của khu đất là : 3 : 3= 1 (km)
Diện tích của khu đất là: 3 x 1 = 3 (km
2
)
3. Củng cố, dặn dò:
-Chấm một số vở.
-Nhận xét tiết học.
------------------------------------------------------
Lòch sử:
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
I- MỤC TIÊU :
-Các biểu hiện suy yếu của nhà Trần vào giữa thế kỉ XIV.
- Vì sao nhà Hồ thay nhà Trần
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu học tập của HS
III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Bài củ:

Gi¸o ¸n líp 4 6 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é

-Ý chí quyết tâm tiêu diết quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà
Trần được thể hiện ntn?
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài
- Nêu câu hỏi gợi ý.Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận theo gợi ý
+ Vua quan nhà Trần sống ntn?
+ Những kẻ có quyền đổi xử với dân ntn?
+ Cuộc sống của nhân dân ntn?
+ Thái độ ứng xử của nhân dân với triều đình ra sao?
+ Nguy cơ ngoại xâm ntn?
- Nhận xét chung kết quả thảo luận của các nhóm
- Hồ Quý Ly là người như thế nào?
- Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly có hợp với lòng dân không? Vì
sao?
(Hành động đó hợp với lòng dân vì các vua cuối thời nhà Trần chỉ lo ăn chơi
sa đoạ, làm cho tình hình đất nước ngày càng xấu đi…)
- Vì sao nước ta bò giặc Minh đô hộ? (Vì Hồ Quý Ly không đoàn kết được toàn
dân để tiến hành cuộc kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại )
=> Hệ thống lại các nội dung cơ bản của bài học
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- yêu cầu HS về nhà tìm hiểu bài sau
--------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I.MỤC TIÊU :
-HS hiểu cấu tạo và ý nghóa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
-Biết xác đònh bộ phận chủ ngữ trong câu, biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ
cho sẵn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bài tập 1. (một số phiếu bài tập ở phần nhận xét) , ở phần luyện tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
*HĐ1:Giới thiệu bài
*HĐ2: Nhận xét
-Gọi HS đọc nội dung bài tập 1.
-Yêu cầu thảo luận cặp đôi.

Gi¸o ¸n líp 4 7 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
-Dán lên bảng các tờ phiếu giáo viên đã chuẩn bò và gọi HS lên thực hiện.
-Nhận xét-chốt lại lời giải đúng
-Dẫn dắt rút ra nội dung ghi nhớ.
-Yêu cầu 1 HS phân tích 1 ví dụ minh hoạ nội dung ghi nhớ.
*HĐ3: Luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.
-Tổ chức thảo luận cặp đôi
-1 HS đọc,cả lớp đọc thầm lại đoạn văn
-Từng cặp trao đổi lần lượt trả lời 3 câu hỏi sau đó cá nhân tự viết vào vở bài
tập
-Nhận xét, chốt lời giải đúng.
Bài 2: Gọi 1 HS khá, giỏi làm mẫu.
Mỗi cặp đặt 4-5 câu trao đổi chữa lỗi cho nhau.
-Đại diện một số cặp đật câu.
VD: Các chú công nhân đang khai thác than trong hầm sâu.
-Các cặp khác theo dõi, nhân xét.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
-Treo tranh minh hoạ.
-Quan sát tranh minh hoạ bài tập

-1-2 HS khá, giỏi nói 2-3 hoạt động của người và vật được miêu tả trong
tranh.
-Lớp suy nghó tự làm bài vào vở.
-Nối tiếp đọc đoạn văn
-Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn có đoạn văn hay nhất.
*HĐ4: Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học .
-------------------------------------------------------------------
Luyện tiếng Việt
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KẾ “ AI LÀM GÌ ? ”
I. MỤC TIÊU :
- HS ghi nhớ cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể “ Ai làm gì ?”
- Luyện xác định bộ phận chủ ngữ trong câu - Biết đặt câu với bộ phận cho sẵn .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiêm tra:
Nêu ví dụ về câu kể Ai làm gì? Xác định vị ngữ của câu đó.
2. Bài mới :
* HĐ1 :.

Gi¸o ¸n líp 4 8 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
- HS làm bài vào vở BT .
+ Giáo viên dán lên bảng tờ phiếu đã viết sẵn ND bài tập
- HS lên bảng làm bài . Các em đánh ký hiệu vào đầu những câu kể và gạch dưới
bộ phận chủ ngữ trong câu .
- Trả lời câu hỏi 3, 4 ( SGK ) . Lớp nhận xét – Giáo viên bổ sung và KL
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- HS phân tích VD minh hoạ ND ghi nhớ .
* HĐ2 : Luyện tập

- HS nêu u cầu các BT
- Giáo viên giải thích u cầu làm từng bài
- HS làm bài – Giáo viên theo dõi
- Chấm bài 1 số em .Chữa bài
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò
-----------------------------------------------------------------------
Luyện viết
BỐN ANH TÀI
I-MỤC TIÊU:
-Giúp HS viết đúng độ cao, kích thước, cỡ chữ ; Trình bày đúng đẹp một đoạn
văn trong bài “Bốn anh tài “.
-Rèn tính cẩn thận, tư thế ngồi viết cho học sinh.
II-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Giới thiệu bài.
2, Hướng dẫn HS nghe viết:
- Một HS đọc đoạn văn cần viết. Cả lớp theo dõi SGK và đọc thầm.
- HS lựa chọn từ ngữ dễ viết sai và luyện viết vào giấy nháp.
- GV đọc bài cho HS viết vào vở (nhắc hs trình bày sạch đẹp )
- HS đổi chéo vở để kiểm tra.
3, Chấm chữa bài.
4, Nhận xét chung giờ học
-------------------------------------------------------
Tự học
LUYỆN TẬP KI – LÔ – MÉT VUÔNG
I. MỤC TIÊU:
- Rèn luyện kó năng chuyển đổi đơn vò đo diện tích
II. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT
HĐ2: Luyện tập thêm
Bài 1: Viết vào ô trống

Chiều dài 8 km 8000 m 13000 m

Gi¸o ¸n líp 4 9 N¨m häc 2009 – 2010

Ngun ThÞ H¬ng Giang Trêng TiĨu häc Hé §é
Chiều rộng 5 km 6 km 11 000 m
Diện tích
- Gọi HS lên bảng làm
- GV chữa bài
Bài 2 ( khá, giỏi ):Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có
chiều dài 20 m và chiều rộng 16 m. Tính diện tích hình vuông
- GV hướng dẫn HS : Tính chu vi hình chứ nhật , tính cạnh hình vuông
HĐ3: GV tổ chức trò chơi
- GV chia lớp làm 3 đội thi nối kết quả đúng
705 m
2
7 km
2
7000 000 m
2
7 m
2
5 dm
2
70 000 000 m
2
70 km
2
3586 m
2

3km
2
586 m
2
- GV nhận xét giờ học
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 13 tháng 1 năm 2010
Chính tả: (Nghe – viết)
KIM TỰ THÁP AI CẬP
I. MỤC TIÊU:
- Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn Kim Tự Tháp Ai Cập.
- Làm đúng các bài tập phân biệt những từ ngữ có âm vần dễ lẫn:x/s,iêt/iêc
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chuẩn bò bài tập 2, 3.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Bài mới:
*HĐ1:Viết bài
-Đọc mẫu đoạn viết.
-Đoạn văn nói điều gì? (Ca ngợi Kim Tư Tháp là một công trình kiến trúc vó
đại của người Ai Cập cổ đại.)
- Yêu cầu HS phát hiện những từ ngữ dễ viết sai và luyện viết vào vở nháp
-Đọc bài cho học sinh viết.
-Đọc lại bài.
-Chấm 7-10 bài.
-Nhận xét.
*HĐ2: luyện tập
Bài 1: -Gọi HS nêu yêu cầu BT.
-Tổ chức thi đua theo nhóm.

Gi¸o ¸n líp 4 10 N¨m häc 2009 – 2010

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×