Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 20-CKTKN/BVMT/KNS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.33 MB, 35 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
` `
NỘI DUNG GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Thứ Môn học Tên bài dạy
2
10 -1
HĐTT
Tập đọc
Toán
Lòch sử
Đạo đức
Chào cờ
Thái sư Trần Thủ Độ.
Luyện tập
Ôn tậïp chín năm kháng chiến bảo về độc lập dân tộc (1945-1954)
Em yêu quê hương (tiết 2).
3
11 – 1
Chính tả
L.t và câu
Mó thuật
Toán
Khoa học
Nghe – viết: Cánh cam lạc mẹ.
Mở rộng vốn từ: Công dân.
Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba mẫu vẽ.
Diện tích hình tròn.
Sự biến đổi hóa học.
4
12– 1
Tập đọc


Tập L văn
Toán
Kó thuật
Nhạc
Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng.
Tả người: Kiểm tra viết.
Luyện tập.
Chăm sóc gà.
Ôn tập bài hát: Hát mừng – TĐN số 5.
5
13 – 1
Thể dục
Thể dục
Toán
LT&C
Kể chuyện
Tung và bắt bóng- Trò chơi: “ Bóng chuyền sáu”.
Tùn và bắt bóng: T/c – Nhảy dây.
Luyện tập chung.
Nối các vế câu ghép bằng quang hệ từ.
Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
6
14 – 1
Đòa lí
Tập l. văn
Toán
Khoa học
HĐTT
Châu Á (tt)
Lập chương trình hoạt động.

Giới thiệu biểu đồ hình quạt.
Năng lượng.
Sinh hoạt lớp.
Nguyễn Văn Dũng
1
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
Thứ 2 ngày 10 tháng 1 năm 2011

I/ Mục tiêu:
 Nhắc nhở HS một số công tác trong tuần, những công việc hằng ngày.
 Dặn dò công tác học tập, bảo vệ tài sản của nhà trường, chăm sóc cây xanh,…
 Giáo dục HS về An toàn giao thông-phòng bệnh –Thực hiện tốùt vệ sinh trường lớp.
 Triển khai công tác trong tâm trong tuần 20.
II/ Tiến hành:
 Tiến hành nghi thức lễ chào cờ.
 Triển khai công tác phòng chống bệnh.
 Giáo viên triển khai công tác trọng tâm trong tuần: Vệ sinh trường lớp, vệ sinh trong vui
chơi và bảo đảm an toàn trong vui chơi. Cần chuẩn bò bài chu đáo trước khi đến lớp, thực
hiện tốt phong trào xanh, sạch đẹp để thật xứng đáng là trường học thân thiện, học sinh
tích cực. Chú ý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kì II.
 Giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Không được
tham gia đánh bạc ( dưới bất cứ hình thức nào). Không mua, bán, vận chuyển, đốt pháo
trước trong và sau tết.
 Giáo dục HS an toàn giao thông bài 4:Nguyễn nhân gây tai nạn giao thông.
 Dặn dò học sinh công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh.Tiếp tục triển khai dạy phụ đạo
cho HS yếu và bồi dưỡng học sinh khá giỏi.
 Kiểm tra việc HS thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.
 Tiến hành nộp các khoảng tiền theo quy đònh.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tập đọc

THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.
- Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình
riêng mà làm sai phép nước (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Tranh ảnh minh hoạ bài học.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1’
5’
30’
A. Ổn đònh tổ chức:
B.Kiểm tra :
-Kiểm tra 4 HS.
-Gv nhận xét +ghi điểm.
C.Bài mới :
1.Giới thiệu bài :Hôm nay chúng ta cùng tìm
- HS hát.
-4 hS phân vai anh Thành, anh Lê, anh
Mai, người dẫn chuyện. Đọc trích đoạn
kòch Người công dân số Một, trả lời câu
hỏi về nội dung bài.
-Lớp nhận xét.
-HS lắng nghe.
Nguyễn Văn Dũng
2
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
hiểu về một gương giữ nghiêm phép nước, có
công lớn trong việc sáng lập nhà Trần và

chống quân Nguyên lần thứ I thắng lợi.
2.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài :
a/ Luyện đọc :
-GV Hướng dẫn HS đọc.
-Chia đoạn : 3 đoạn.
 Đoạn 1 : Từ đầu ……đến tha cho.
 Đoạn 2 : Một lần khác….. thưởng cho.
 Đoạn 3: Còn lại.
-Gv đọc mẫu toàn bài.
b/ Tìm hiểu bài :
GV Hướng dẫn HS đọc.
 Đoạn 1 :
H:Khi có người muốn xin chức câu đương,
Trần Thủ Độ đã làm gì ?
Giải nghóa từ : câu đương.
- Cho HS nêu ý 1.
 Đoạn 2 :
- HS đọc bài.
H:Trước việc làm của người quân hiệu, Trần
Thủ Đo xử lí ra sao ?
Giải nghóa từ :thềm cấm; khinh nhờn; kể rõ
ngọn ngành.
- Nêu ý 2.
 Đoạn 3:
H:Khi biết có viên quan tâu với vua mình
chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ?
-Những lời nói và viêïc làm cho thấy ông là
người như thế nào ?
Giải nghóa từ :chầu vua; chuyên quyền; hạ
thần ; tâu xằng.

- Nêu ý 3.
c/Đọc diễn cảm :
-GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
-GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn.
-Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm.
- 1HS đọc toàn bài .
- HS đọc thành tiếng nối tiếp .
- Đọc chú giải + Giải nghóa từ .
- HS luyện đọc từ khó.
- HS lắng nghe.
-1HS đọc đoạn + câu hỏi
-Ông đồng ý nhưng yêu cầu chặt một
ngón chân để phân biệt với câu đương
khác.
-Ý 1:Cách xử sự của Trần Thủ Độ về việc
mua quan.
-1HS đọc lướt + câu hỏi.
-..Không những không trách móc mà còn
thưởng cho vàng lụa.
-Ý 2:Sự gương mẫu, nghiêm minh của
Trần Thủ Độ.
-1HS đọc đoạn + câu hỏi
- Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban
thưởng cho viên quan dám nói thẳng.
-Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, không
vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân,
luôn đề cao kỉ cương phép nước.
-Ý 3:Sự nghiêm khắc với bản thân, luôn
đề cao kỉ cương phép nước.
-HS lắng nghe.

-HS đọc từng đoạn nối tiếp.
-Đoạn 2:Hs phân vai đọc: người dẫn
chuyện, Linh Từ Quốc Mẫu, Trần Thủ
Độ.
-Hs đọc đoạn 3 theo cách phân vai: người
dẫn chuyện, viên quan, vua, Trần Thủ
Độ.
HS đọc cho nhau nghe theo cặp.
Nguyễn Văn Dũng
3
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
4’
c. Củng cố, dặn dò :
-GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài + ghi
bảng .
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục kể lại cho nhiều
người nghe .
- Chuẩn bò bài : Nhà tài trợ đặc biệt của Cách
mạng
-HS luyệïn đọc cá nhân, cặp, nhóm.
-HS thi đọc diễn cảm trước lớp theo nhóm
đoạn 3.
- HS nêu nội dung : Ca ngợi thái sư Trần
Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu,
nghiêm minh , không vì tình riêng mà làm
trái phép nước.
 Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------
TOÁN - TIẾT 96:
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU :
- HS biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.
- Vận dụng làm bài tập đúng.
- GDHS phát huy óc thông minh, sáng tạo.
- Y/c HS làm các BT1bc, 2, 3a SGK trang 99
II/ CHUẨN BỊ :Vở bài tập, bảng nhóm
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HOC :
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
5’
31’
1/ Ổn đònh tổ chức :
2/Kiểm tra bài cũ :
- Cho HS nêu công thức tính chu vi hình tròn và
làm bài tập 2a.
- GV nhận xét ghi điểm
3/Bài mới :
a) Giới thiệu bài: Luyện tập
b) Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tâp1
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở
- Gv nhận xét và lưu ý : Cần đổi hỗn số ra số
thập phân rồi áp dụng công thức .
Bài tập 2 :

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
Yêu cầu : Viết công thức tính chu vi hình tròn,
- HS hát.
- HS nêu và giải bài tập.
- HS đọc
- Hs giải
Đáp số :
a)56,52m ; b) 27,632 dm ; c)15,7 cm
- HS đọc
- HS làm bài.
Nguyễn Văn Dũng
4
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
2’
1’
dựa vào công thức suy ra cách tính đường kính
của đường tròn đó.
- HS làm bài.
- HS trình bày qui tắc tính đường kính khi biết
chu vi ?
- Gv nhận xét, đánh giá ghi điểm
Bài tập 3 :
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
Yêu cầu HS làm việc cá nhân câu a, thảo luận
theo cặp đôi câu b .GV gợi ý : Khi bánh xe lăn
được một vòng thì người đi xe đạp đi được một
quãng đường tương ứng với độ dài nào ?( độ dài
đường tròn hay chu vi bánh xe )
Gv nhận xét

Bài 4 :
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Chu vi hình H gồm những phần nào ?
HS làm bài : chọn câu đúng
Tại sao chọn đáp án D ?

4/Củng cố :
Hs nêu qui tắc công thức tính chu vi hình tròn ;
đường kính ,bán kính khi biết chu vi
5/ Dăn dò :
Về nhà hoàn chỉnh các bài tập đã làm vào vở
Chuẩn bò : Diện tích hình tròn
Nhận xét
C= d x 3,14 Suy ra : d = C : 3,14
C= r x 2 x 3,14
r= C :(2x 3,14)
HS giải : Đáp số ; a/ 5m b/ 3 dm
- HS đọc HS làm việc
Giải :
a/Chu vi của bánh xe :
0,65 x 3,14 = 2,041 (m)
b/Số mét người đi xe đạp đi được:
Khi bánh xe lăn 10 vòng :
2,041 x 10 = 20,41 (m )
Khi bánh xe lăn 100 vòng là :
2,041 x 100 + 204,1 (m )
- HS đọc
- Tính chu vi hình H
Lấy nửa chu vi hình tròn cộng với
đường kính hình tròn.

Đáp án D
Vì nửa chu vi :
( 6 x 3,14 ) :2 =9,42 (cm )
Chu vi hình H :
9,42 + 6 = 15,42 ( cm )
HS nêu
 Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ:
CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
I/ MỤC TIÊU :
- HS biết sau CMT8, ND ta phải đương đầu với 3 thứ “giặc”: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc
ngoại xâm”
Nguyễn Văn Dũng
5
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
- Thống kê được những sự kiện lòch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống TD
Pháp xâm lược. GDHS ý thức ôn tập tốt.
+ 19/12/1946: toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.
+ Chiến dòch Việt Bắc thu -đông 1947.
+ Chiến dòch Biên giới thu-đông 1950.
+ Chiến dòch Điện Biên Phủ.
II/ CHUẨN BỊ:
Bản đồ hành chính Việt Nam
Các hình minh hoạ trong SGK từ bài 12 đến 17
Lược đồ các chiến dòch
Phiếu học tập của HS

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HOC :
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
4’
28’
1/Ổn đònh tổ chức :
2/Kiểm tra bài cũ :
- Vì sao ta quyết đònh mở chiến dòch Điện
Biên Phủ ?
- Ta mở chiến dòch Điện Biên Phủ mấy đợt ?
Thuật lại từng đợt ?
- Gv nhận xét, ghi điểm
3/Bài mới :
-Giới thiệu bài:Ôn tập giai đoạn 1945-1954
 Hoạt động 1 :
- GV viên cho HS lập bảng thống kê các sự
kiện lòch sử tiêu biểu vào giấy khổ to
Thời gian Sự kiện tiêu biểu
1945-1946 Đẩy lùi giặc dốt ,giặc đói
20-12-46
20-12-46
đến 2-
1947
Thu đông
1947
Thu đông
1950
Sau c.
dòch Biên
giới

30-3-
54đến 7-
5-1954
GV nhận xét bổ sung
- HS hát
- HS trình bày, lớp nhận xét
- HS hoạt động thảo luận nhóm 3
- HS hoàn thành vào bảng thống kê
Và trình bày, các nhóm khác bổ sung
19-12-1946: Trung Ương Đảng và
Chính phủ phát động toàn quốc kháng
chiến.
20-12-1946 Đài tiếng nói Việt Nam
phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
của Bác Hồ
20-12-1946 đến tháng 2-1947 : Cả nước
đồng loạt nổ súng chiến đấu , tiêu biểu
là cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội
và tinh thần “ Quyết tử choTổ quốc
quyết sinh”
Thu-Đông 1947 : Chiến dòch Việt Bắc
Thu – Đông 1950 đến 16 đến 18- 9-50:
Chiến dòch Biên Giới; Trận Đông Khê,
gương chiến đấu dũng cảm của La Văn
Cầu.
Sau chiến dòch Biên giới : Tập trung
xây dựng hậu phương vững mạnh,
chuẩn bò cho tiền tuyến sẵn sàng chiến
Nguyễn Văn Dũng
6

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
1’
 Hoatï động 2 : ( làm việc cả lớp )
Cho HS thực hiện trò chơi theo chủ đề “ Tìm
đòa chỉ đỏ”
Cách thực hiện : GV dùng bảng phụ có đề sẵn
các đòa danh tiêu biểu, HS dựa vào kiến thức
đã học kể lại sự kiện, nhân vật lòch sử tương
ứng với các đòa danh đó.
GV nhận xét tuyên dương
4/Củng cố : GV nhắc lại một số sự kiện
tiêu biểu
5/ Dăn dò :Về nhà đọc lại các sự kiện lòch
sử . Sưu tầm thêm các nhân vật lòch sử tiêu
biểu
Nhận xét
Về nhà chuẩn bò : Nước nhà bò chia cắt
đấu.
Tháng 2 -1951 : Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ hai của Đảng đề ra nhiệm
vụ cho kháng chiến .
1-5-1952 : Khai mạc Đại hội chiến só
thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc
. Đại hội bầu ra 7 anh hùng tiêu biểu
30-3-1954 đến 7-5- 1954 : Chiến dòch
Điện Biên Phủ toần thắng . Phan Đình
Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai .
HS thực hiện trò chơi

 Rút kinh nghiệm :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC:
EM YÊU QUÊ HƯƠNG ( Tiết 2 )
( GDBVMT: liên hệ)
I/MỤC TIÊU :
- HS biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
- HS khá, giỏi biết được vì sao phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây đựng quê hương.
GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường là thể hiện tình yêu quê hương.
II/TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN :
-GV : Thẻ màu dùng cho HĐ 2 ( tiết1)
-HS : Giấy, bút màu ; các bài thơ, bài hát …nói về tình yêu quê hương.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’ 1/Ổn đònh tổ chức : - HS hát
Nguyễn Văn Dũng
7
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
3’
7’
8’
8’
2/Kiểm tra :
- Gọi HS đọc ghi nhớ và trả lời bài tập 1 SGK
- GV nhận xét đánh giá

3/ Bài mới :
Giới thiệu bài : Em yêu quê hương tiết 2
 Hoạt động1:
Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK)
Mục tiêu :HS biết thể hiện tình cảm đối với quê
hương.
Cách tiến hành :-GV hướng dẫn các nhóm HS
trưng bày và giới thiệu tranh.
-GV nhận xét về tranh, ảnh của HS và bày tỏ
niềm tin rằng các em sẽ được những công việc
thiết thực để bày tỏ lòng yêu quê hương .
 Hoạt động 2:
Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK )
Mục tiêu :HS biết bày tỏ thái độ phù hợp đối
với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê
hương .
Cách tiến hành :-GV lần lượt nêu từng ý kiến
trong bài tập 2 , SGK .
a/ Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của
tình yêu quê hương.
b/ Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang
sống
c/ Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng
góp xây dựng quê hương .
d/ Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền
thống của quê hương
-GV cho một số HS giải thích lí do.HS khác nhận
xét, bổ sung.
-GV kết luận: Tán thành với nhũng ý kiến (a) (d)
; không tán thành với các ý kiến (b) (c) .

 Hoạt động 3 :
Xử lí tình huống( bài tập 3 , SGK)
*Mục tiêu :HS biết xử lí một số tình huống liên
quan đến tình yêu quê hương .
Cách tiến hành :-GV yêu cầu các nhóm HS thảo
luận để xử lí các tình huống của bài tập 3
-Theo từng tình huống , đại diện các nhóm trình
bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV kết luận:+Tình huống (a): Bạn Tuấn có thể
góp sách báo của mình; vận động các bạn cùng
tham gia đóng góp ; nhắc nhở các bạn giữ gìn
sách ;…..
- HS đọc và trả lời
-HS trưng bày và giới thiệu tranh của
nhóm mình
-HS cả lớp xem tranh và trao đổi , bình
luận.
-HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ
màu theo qui ước.
-HS giải thích lí do. HS khác nhận xét,
bổ sung.
-HS lắng nghe
-HS thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
Nguyễn Văn Dũng
8
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
6’

2’
+Tình huống (b): Bạn Hằng cần tham gia làm vệ
sinh với cá bạn trong đội, vì đó là một việc làm
góp phần làm sạch, đẹp làng xóm.
 Hoạt động 4:
Trình bày kết quả sưu tầm.
Mục tiêu :Củng cố bài.
Cách tiến hành:- HS trình bày kết quả sưu tầm
được về các cảnh đẹp, phong tục tập quán, danh
nhân của quê hương theo nhóm.
-Cả lớp trao đổi về ý nghóa về các tranh .
-GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hương
bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả
năng
 Hoạt động nối tiếp :
Về nhà tìm hiểu truyện Đến Uỷ ban nhân dân xã
và trả lời câu hỏi SGK.
-HS trình bày tranh theo nhóm
-Lớp trao đổi.
-HS lắng nghe.
 Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011
CHÍNH TẢ- NGHE - VIẾT:
CÁNH CAM LẠC MẸ
( GDBVMT: khai thác trực tiếp)
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ.

- Làm được BT2a/b.
- GDHS ý thức rèn luyện chữ viết.
GDBVMT: Giáo dục tình cảm yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý
thức BVMT.
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 4 tờ giấy khổ to viết nội dung bài tập 2a, bảng phụ.
III / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
T. g Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
5’
1’
A/ Ổn đònh tổ chức:
B/ Kiểm tra bài cũ : 2 HS lên bảng viết:
giấc ngủ, tháng giêng, ngọt ngào, dành
dụm.
C/ Bài mới:
1 / Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay,
chúng ta sẽ viết chính tả bài Cánh cam lạc
- HS hát.
- 2 HS lên bảng viết: giấc ngủ, tháng
giêng, ngọt ngào, dành dụm.(Cả lớp viết
vào vở )
-HS lắng nghe.
Nguyễn Văn Dũng
9
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
15 ’
15’
3’
mẹ và phân biệt các tiếng có chứa âm đầu r

/ d / gi.
2 / Hướng dẫn HS nghe – viết:
-GV đọc bài chính tả trong SGK.
-Nêu nội dung bài thơ.
-Cho HS đọc thầm bài thơ .
-Hướng dẫn HS viết đúng những từ mà HS
dễ viết sai : xô vào, khản đặc, râm ran,
giã gạo.
-GV đọc bài cho HS viết.
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.
-Chấm chữa bài :
+ GV chọn chấm một số bài của HS.
+ Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm.
-GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc
phục lỗi chính tả cho cả lớp.
3 / Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 2a:
-1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
-GV giải thích cách làm theo yêu cầu bài.
-Cho HS làm việc cá nhân.
-Cho HS trình bày kết quả trên bảng phụ.
-GV nhận xét, sửa chữa.
-GV cho HS đọc lại toàn bài.
+ Hỏi: Nêu tính khôi hài của mẫu chuyện
vui giữa cơn hoạn nạn ?
4 / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học biểu dương HS viết tốt
-Về nhà kể lại mẫu chuyện cho người thân
nghe.
-Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho

đúng.
-Chuẩn bò bài sau : Nghe – viết : “Trí dũng
song toàn”
-HS theo dõi SGK và lắng nghe.
-HS phát biểu : Cánh cam lạc mẹ vẫn được
sự che chở yêu thương của bạn bè.
-HS đọc thầm lại bài thơ.
-HS viết từ khó trên giấy nháp.
- HS viết bài chính tả.
- HS soát lỗi.
-2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để
chấm.
-HS lắng nghe.
-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a.
-HS lắng nghe.
-HS làm việc cá nhân.
-HS trình bày kết quả trên bảng phụ.
-HS lắng nghe.
1 HS đọc toàn bài.
+ Anh chàng ích kỷ không hiểu ra rằng:
Nếu thuyền chìm thì anh ta cũng rồi đời .
-HS lắng nghe.
 Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÔNG DÂN
I.MỤC TIÊU :

Nguyễn Văn Dũng
10
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
- HS hiểu nghóa của từ “công dân” (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng “công” vào nhóm
thích hợp theo yêu cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghóa với từ “công dân” và sử dụng
phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4).
- HS khá giỏi làm được BT4 và giải thích lí do không thay đổi được từ khác.
- GDHS biết vận dụng vào thực tế học tập.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Từ điển từ đồng nghóa tiếng Việt, Từ điển Hán Việt, Sổ tay từng 74 tiếng Việt Tiểu học.
-Bút dạ + giấy khổ to kẻ sẵn bảng phân loại để Hs làm BT 2 + băng dính.
-Bảng phụ ghi các câu nói của nhân vật Thành BT4.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1’
3’
1’
33’
A/ Ổn đònh tổ chức:
B/ Kiểm tra:
-Kiểm tra 2HS.
-Gv nhận xét +ghi điểm.
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta cùng hệ thống hoá vốn
từ gắn với chủ điểm: Công dân. Rèn cách
dùngmột số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân
3. Hướng dẫn HS làm bài tập :
Bài 1: GV Hướng dẫn HS làm.
-GV theo dõi, nhận xét, chốt cách giải đúng:

-Đúng b: Người dân của một nước, có quyền
lợi và nghóa vụ với đất nước là đúng nghóa
của từ Công dân.
Bài 2 :GV Hướng dẫn HS làm Bt2.
-Hướng dẫn Hslàm theonhóm, phát giấy khổ
to cho HS làm .
-GV nhận xét, chốt lại ý đúng:
* công ( của chung, của nhà nước):công dân,
công công, công chúng.
* công(không thiên vò ): công bằng, công lí,
công minh, công tâm.
*công(thợ, khéo tay):công nhân,công nghiệp
Bài 3:
GV Hướng dẫn HS làm.
- HS hát.
-HS đọc đoạn văn đã viết hoàn chỉnh ở
nhà: chỉ rõ câu ghép được dùng trong
đoạn văn, cách nối các vế câu ghép.
-Lớp nhận xét.
-1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK.
-HS làm bài theo cặp ( có thể dùng từ
điển )
-Nêu bài làm trước lớp.
-Lớp nhận xét.
-1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK.
-HS làm bài theo nhóm ( có thể dùng từ
điển );HS viết bài làm vào vở nháp. 4 HS
viết vào giấy khổ to các dữ liệu của bảng
phân loại.
-Đại diện nhóm dán giấy lên bảng, trình

bày kêt quả.
-1HS đọc câu hỏi .Lớp theo dõi SGK.
Nguyễn Văn Dũng
11
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
2’
-GV theo dõi, nhận xét, chốt cách giải đúng:
+ Từ đồng nghiã với công dân: nhân dân. dân
chúng, dân.
+ Không Từ đồng nghiã với công dân: đống
bào, dân tộc, nông dân, công chúng.
Bài 4:
- GV Hướng dẫn HS làm Bt4.
-GV chỉ bảng viết lời nhân vật Thành, nhắc
HS cách làm đúng.
-GV chốt ý đúng.
C. Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện cách sử
dụng từ công dân trong các trường hợp khác
- Chuẩn bò bài: Nối các vế câu ghép bằng
quan hệ từ .
-HS làm bài theo cặp ( có thể dùng từ
điển )
-Nêu bài làm trước lớp.
-Lớp nhận xét.
-HS đọc yêu cầu bài.
-HS traổi cặp và làm.
-HS phát biểu ý kiến.
-HS lắng nghe .

 Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------
Mó thuật:
VẼ THEO MẪU: MẪU CÓ HAI HOẶC BA MẪU VẼ
(GV CHUYÊN DẠY)
--------------------------------------------------------------------
TOÁN -TIẾT 97:
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
I/ MỤC TIÊU :
- Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.
- HS làm các bài tập: 1(a, b); bài 2( a,b); bài 3 trang 99.
Mục tiêu riêng: Giáo dục HS tính cẩn thận, phát huy năng lực tư duy phân tích tổng hợp.
II/ CHUẨN BỊ:
HS có một hình tròn bằng bìa bán kính 5 cm.
Gv nhận xét, sửa chữa
GV chuẩn bò hình tròn có bán kính 10 cm và băng giấy mô tả cắt, dán các phần của hình
tròn .
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HOC :
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
5’
A/Ổn đònh tổ chức :
B/Kiểm tra bài cũ :
- Cho HS nêu công thức tính chu vi hình tròn và
- HS hát.
- HS nêu và thực hiện bài tập
Nguyễn Văn Dũng
12

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
31’
làm bài tập số 3
- GV nhận xét ghi điểm
C/Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Diện tích hình tròn
2. Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn
- GV hướng dẫn HS cách tìm công thức tính
diện tích hình tròn :
- Chia hình tròn làm 16 phần bằng nhau. Gợi ý
- HS cắt hình tròn thành 16 phần rồi dán các
phần đó lại thành một hình gần giống “hình
bình hành”
- So sánh diện tích hình tròn với hình bình hành
mới tạo
- Hãy nhận xét về độ dài cạnh đáy và chiều cao
của hình bình hành.
- GV gợi ý HS tìm ra công thức tính diện tích
hình tròn trên cơ sở diện tích hình bình hành
- Qua kết quả em hãy nêu qui tắc tính diện tích
hình tròn
- Gv nêu ví dụ 1 SGK gọi hS trình bày.
3. Luyện tập:
Bài 1:
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Hs làm việc cá nhân
- Gọi HS chữa bài
- Gv nhận xét
Bài 2:

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu bài 2 có gì khác bài 1 ?
- Cho hS làm việc theo cặp đôi
GV nhận xét
Bài 3:
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm việc cá nhân
Gv nhận xét
- Lớp nhận xét
- HS thảo luận và nêu cách tìm công
thức diện tích hình tròn.
- HS thực hành trên tấm bìa hình tròn
và ghép theo gợi ý của GV
- Diện tích 2 hình bằng nhau
- Độ dài cạnh đáy gần bằng nửa chu vi
hình tròn, chiều cao gần bằng bán kính
hình tròn
S
tròn
= S
bình hành

= a x h = C :2 x r
= (r x 2 x 3,14 ):2 x r
= r x r x 3,14
- Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy
bán kính nhân với bán kính rồi nhân với
số 3,14
- Diện tích hình tròn đó là:
2 x 2 x 3,14 = 12,56( dm

2
)
- HS đọc
Tính diện tích hình tròn có bán kính r :
Đáp số : a/ 78,5 cm
2
b/ 0,5024 dm
2
c/
1,1304 m
2

Lớp nhận xét
- HS đọc
- Bài 1 cho bán kính,bài 2 cho đường
kính
- HS từng nhóm trình bày
Đáp số : a/ 113,04 cm
2
b/ 40,6944 dm
2
c/ 0,5024 m
2

- HS đọc đề
Diện tích mặt bàn hình tròn :
45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm
2
)
Đáp số : 6358,5 cm

2
Nguyễn Văn Dũng
13
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
2’
1’
4/Củng cố :HS đọc lại qui tắc tính diện tích
hình tròn
5/ Dăn dò : Về nhà hoàn chỉnh các bài tập
đã làm vào vở
Chuẩn bò : Luyện tập
Nhận xét
 Rút kinh nghiệm : ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
KHOA HỌC:
SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tt)
I/MỤC TIÊU :
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của
ánh sáng.
* GD KNS :
+Kó năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
+ Kó năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi thực hành thí
nghiệm.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Hình trang 78,79,80,81 SGK.
Giá đỡ, ống nghiệm ( hoặc lon sữa bò ), đèn cồn hoặc dùng thìa có cán dài và nến
Một ít đường kính trắng. Giấy nháp, Phiếu học tập.

HS : SGK.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1’
3’
29’
A/ Ổn đònh lớp :
B/ Kiểm tra bài cũ : HS trả lời:
- Nêu một số ví dụ về sự biến đổi hóa học.
- Gv nhận xét ghi điểm.
C/ Bài mới :
1. Giới thiệu bài : “ Sự biến đổi hoá học:
2. Hoạt động :
c) HĐ 3 : Trò chơi “ Chứng minh vai trò của
nhiệt trong biến đổi hoá học”
Mục tiêu: HS thực hiện một số trò chơi có
liên quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi
hoá học .
Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Gvnhận xét
- HS hát.
- HS trả lời.
- HS nghe.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình
chơi trò chơi được giới thiệu ở trang 80
SGK.
- Từng nhóm giới thiệu các bức thư của
nhóm mình với các bạn trong nhóm

khác.
Nguyễn Văn Dũng
14

×