Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bài soạn tuan 34 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.96 KB, 5 trang )

Tuần 34 Ngày soạn: .......... / ............ / ...........
Tiết 156 Ngày dạy .......... / ............ / .............
CON CHÓ BẤC
( Lân -đơn)
A. MỤC TIÊU:Giúp học sinh đạt được:
1.Kiến thức:
-Những nhận xét tinh tế kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả khi viết về loài vật.
-Tình thương yêu,sự gần gũi của nhà văn khi viết về con chó Bấc.
2.Kĩ năng:
-Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.
B. CHUẨN BỊ: - Thầy : Tranh tác giả, tư liệu về nhà văn.
-Trò: Soạn kĩ các câu hỏi SGK.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1
.
Ổn định nề nếp: (1ph)
2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Hãy tóm tắt lại đoạn trích “ Bố của Xi-mông “ và cảm nhận về tác phẩm ?
3. Bài mới:
Hoạt động 1 (1ph) Giới thiệu bài: Loài vật cũng có tâm hồn tình cảm lòng trung thành hi sinh cao cả như con
người . Cảm hóa bảo vệ loài vật là một điều cần thiết.
Hoạt động của thầy và trò.
Hoạt động 1: (10ph)
HS đọc phần chú thích (SGK).
Giới thiệu về tác giả, tác phẩm. Tóm
tắt tác phẩm.
GV đọc mẫu sau đó gọi HS đọc.
Đoạn trích có thể chia làm mấy phần?
Nêu nội dung của mỗi phần?
Hoạt động 2 : (18ph) Phần mở đầu tác
giả muốn giới thiệu với người đọc
điều gì?


Cách cư xử của Thoóc-tơn với Bấc?
Em đánh giá như thế nào về tình cảm
của Thoóc-tơn với Bấc?
Nêu cảm nhận của mình về Thoóc-
tơn?
Tình cảm của Bấc đối với chủ biểu
hiện qua những khía cạnh nào?Tìm
những chi tiết trong đoạn trích ?
Em có nhận xét gì về sự quan sát của
tác giả?
Điều gì khiến cho tác giả nhận xét tinh
tế, đi sâu vào “tâm hồn” của thế giới
loài vật như vậy?
Đánh giá tình cảm của Bấc với ông
chủ và nêu cảm nhận của em về nhân
vật Bấc? Tác giả sử dụng biện pháp
nghệ thuật gì?Hoạt động 3 : (2ph) Em
hãy nêu tóm tắt nghệ thuật, nội dung
chính của đoạn trích?
Bài học rút ra qua đoạn trích là gì?
Hoạt động 4: (3ph) GV hướng dẫn
HS luyện tập.
Nội dung
I.Tìm hiểu chung:
1. Tác giả : - Lân-đơn (1876-1916)
- Là nhà văn Mỹ.Ông là một nhà văncỏtái tim nhân hậu .Trải qua tuổi
thanh niên vất vả.Ông am hiểu cuộc sống và luôn chia sẻ cùng mọi
người.
2. Tác phẩm : -Trích từ tiểu thuyết
“ Tiếng gọi nơi hoang dã”.Tiểu thuyết nổi tiếng của ông và thế giới .

3. Đọc, giải nghĩa từ
4. Bố cục :
- Phần 1 : Mở đầu: Giới thiệu chung .
- Phần 2 : Tình cảnh của Thoóc-tơn với Bấc.
- Phần 3 : Tình cảm của Bấc đối với ông chủ.
5. Thể loại, phương thức biểu đạt
II. Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn với Bấc:
Tình cảm của Thoóc-tơn với Bấc
- Chăm sóc chó như con cái của anh :
Chào hỏi thân mật. Chuyện trò, nói lời vui vẻ. Túm chặt đầu Bấc dựa
vào đầu mình, đẩy tới, đẩy lui. Kêu tên trân trọng….đằng ấy.
Yêu thương trân trọng như đối với con người.
2. Tình cảm của Bấc với ông chủ:
- Cử chỉ hành động : Cắn vỡ, nằm phục ở chân Thoóc-tơn hàng giờ,
mắt háo hức…quan tâm theo dõi…trên nét mặt.Nằm xa hơn quan sát.
Bám theo gót chân ông chủ.
- Tâm hồn : Trước kia chưa hề cảm thấy một tình thương yêu như vậy.
Bấc thấy không có gì vui sướng cái ôm ghì mạnh mẽ ấy. Nó như
tưởng trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực…Không muốn rời Thoóc-
tơn một bước, lo sợ Thoóc-tơn rời bỏ.
Sự tôn thờ kính phục. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh kết hợp
phân tích.
III. Tổng kết
Nghệ thuật : Nhận xét tinh tế, tưởng tượng phong phú.
Nội dung : Tình cảm yêu thương loài vật của Thoóc-tơn.
IV. Luyện tập :
Hãy nêu những nhận xét về năng lực quan sát của tác giả khi viết về
tình cảm của Bấc đối với mình?
4. Củng cố: (3ph) Hãy nêu những nhận xét của em về tác giả và tác phẩm ?

5. Dặn dò: (2ph) Chuẩn bị tốt cho tiết 157. Kiểm tra Tiếng Việt.
*****************************************
Tuần 34 Ngày soạn: .......... / ............ / ...........
Tiết 157 Ngày dạy .......... / ............ / .............
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :Giúp học sinh:
- Nắm vững hơn kiến thức tiếng việt ở học kì 2.
- Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng sáng tạo ở các em .
- Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc ,tự giác trung thực khi kiểm tra ..
B. CHUẨN BỊ: - Thầy : Ra đề,đáp án.biểu điểm. - Trò: Ôn tập kỹ các kiến thức đã học.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định nề nếp:
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Đề ra : đề thống nhất
4. Thu bài, nhận xét
5. Dặn dò: Chuẩn bị tốt cho tiết 158. Luyện tập viết Hợp đồng .
*****************************************
Tuần 34 Ngày soạn: .......... / ............ / ...........
Tiết 158 Ngày dạy .......... / ............ / .............
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG
A. MỤC TIÊU :Giúp học sinh đạt được:
1.Kiến thức:
-Những kiến thức cơ bản về đặc điểm,chức năng ,bố cục của hợp đồng.
2.Kĩ năng:
-Viết một hợp đồng đơn giản,đúng quy cách.
B. CHUẨN BỊ: - Thầy : Nghiên cứu ví dụ mẫu. Bảng phụ.
- Trò: Nghiên cứu các ví dụ và hệ thống bài tập.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định nề nếp:

2. Kiểm tra bài cũ: (5ph) Kiểm tra vở bài tập.
3. Bài mới:
Hoạt động 1 (1ph) Giới thiệu bài: Nhiều điểm khác so với văn nghị luận song nó là loại văn bản thiết thực
trong đời sống .Các em cần có những kĩ năng và hiểu biết tối thiểu để thực hành .
Hoạt động của thầy và trò.
Hoạt động 2 : (10ph) Gọi HS trả lời các
câu hỏi SGK
HS nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 3 : (23ph) HS đứng tại chỗ
làm bài tập 1.
Tập thể lớp nhận xét.
GV chữa lỗi.
HS đọc các thông tin cho của bài tập 2.
Các thông tin ấy đã đầy đủ chưa?Cách
sắp xếp các mục như thế nao?
Em hãy thêm những thông tin cần thiết
cho đầy đủ và sắp xếp theo bố cục một
Nội dung
1. Ôn lý thuyết.
a. Mục đích và tác dụng của hợp đồng.
b. Loại văn bản có tính chất pháp lý : Biên bản, hợp đồng
c. Các mục của hợp đồng.
d. Yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng.
2. Luyện tập :
Bài 1 : Chọn cách diến đạt.
a. Cách 1 b.Cách 2
c.Cách 3 d.Cách 4
Bài 2 : Lập hợp đồng thuê xe.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Căn cứ vào nhu cầu của người có xe và người thuê xe.
Hôm nay,ngày.......tháng........năm.........
Tại địa điểm: Số nhà..... x, phố............
Phường...........TP.Huế.
hợp đồng?
HS làm theo nhóm (5-7 em).
Gọi HS trình bày.
GV nhận xét, bổ sung, chữa lỗi, cho
điểm.
Chúng tôi gồm:
Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A
Địa chỉ :
Đối tượng thuê : Xe mi ni Nhật.
Thời gian thuê : 3 ngày.
Giá cá cả : 10.000đ/ngày/đêm.
Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1 :..........
Điều 2 :..........
Điều 3 :..........
Đại diện người cho thuê Người thuê xe
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
4. Củng cố : (4ph) Làm một bản hợp đồng : Nội dung là: Hợp đồng làm kế hoạch nhỏ.
5. Dặn dò: (1ph) Chuẩn bị tốt cho tiết 159. Tổng kết văn học nước ngoài.
*****************************************
Tuần 34 Ngày soạn: .......... / ............ / ...........
Tiết 159, 160 Ngày dạy .......... / ............ / .............
TỔNG KẾT VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
A. MỤC TIÊU :Giúp học sinh:

- Hệ thống hóa kiến thức văn học nước ngoài. Qua đó có cái nhìn khái quát về thể loại, nội dung, hình thức, nghệ
thuật. Cảm nhận tiếng nói chung của văn học.
- Rèn kĩ năng so sánh đối chiếu và đánh giá nhìn nhận cho các em.
- Giáo dục ý thứchọc tập nghiêm túc. Yêu thích văn học nước ngoài.
B. CHUẨN BỊ: - Thầy : Hệ thống tác giả,tác phẩm. - Trò: Ôn tập kỹ các văn bản kiến thức đã học.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định nề nếp: (1ph)
2.Kiểm tra bài cũ: (5ph) Tác giả nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất ? Truyện của họ để lại thông điệp
quý giá nào không ?
3.Bài mới:
Hoạt động 1 (1ph) Giới thiệu bài: Ôn tập, tổng kết kiến thức văn học nước ngoài là tiết học cần thiết qua đó
giúp cho học sinh nắm được hệ thống vấn đề đã học để làm giàu kiến thức văn học.
Hoạt động của thầy và trò.
Hoạt động 1 : (25ph) Giáo viên giúp các
em hệ thống tác phẩm văn học đã học từ
lớp 6 đén 9.
Nội dung kiến thức.
1.Thống kê tác phẩm VH ở THCS.
Trong chương trình từ lớp 6 – 9 có 19 văn bản văn học nước
ngoài.
TT Tên bài Thể loại Tác giả
(Nước)
Nội dung chủ yếu Đặc sắc nghệ thuật
1 Cây bút
thần
Truyện Dân gian
(Tr.Quốc)
Quan niệm về công lí xã hội, về
mục đích tài năng nghệ thuật,
ước mơ khả năng kì diệu.

Trí tưởng tượng phong
phú, truyện kể hấp dẫn.
2 Ông lão
đánh cá và
con cá
vàng.
Truyện Dân gian
(Nga)
Ca ngợi lòng biết ơn đối với
những người nhân hậu, phê phán
kẻ tham lam.
Lặp lại, tăng tiến của cốt
truyện, nhân vật đối lập,
yếu tố hoang đường.
3 Xa ngắm
thác núi Lư
Thơ Lí Bạch
(Tr.Quốc)
Vẻ đẹp núi Lư và tình yêu thiên
nhiên đằm thắm bộc lộ tính cách
phóng khoáng của nhà thơ.
Hình ảnh thơ tráng lệ,
huyền ảo.
4 Cảm nghĩ
trong đêm
thanh tĩnh
Thơ Lí Bạch
(Tr.Quốc)
Tình cảm quê hương của người
sống xa nhà trong một đêm trăng

yên tĩnh.
Từ ngữ giản dị, tinh luyện,
cảm xúc chân thành.
5 Ngẫu nhiên
viết nhân
buổi mới về
quê
Thơ Hà Trí
Chương
(Tr.Quốc)
Tình cảm sâu sắc mà chua xót của
người sống xa quê lâu ngày trong
khoảnh khắc mới trở về.
Cảm xúc chân thành, hóm
hỉnh, kết hợp với tự sự.
6 Bài ca nhà
tranh bị gió
thu phá
Thơ Đỗ Phủ
(Tr.Quốc)
Nỗi khổ nghèo túng và ước mơ có
ngôi nhà vững chắc để che chở
những người nghèo.
Kết hợp trữ tình với tự sự,
nghị luận.
7 Mây và
sóng
Thơ Ta-go
(An độ)
Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng,

bất diệt.
Hình ảnh TN giàu ý nghĩa
tượng trưng, kết hợp biểu
cảm với kể chuyện.
TT Tên bài Thể loại Tác giả
(Nước)
Nội dung chủ yếu Đặc sắc nghệ thuật
8
Ông Giuốc
Đanh mặc
lễ phục
Kịch Đô-li-ép
(Pháp)
Phê phán tính cách lố lăng của
tên trưởng giả học làm sang.
Chọn tình huống tạo tiếng
cươì sảng khoái châm
biếm sâu cay
9 Buổi học
cuối cùng
Truyện Đô-đê
(Pháp)
Yêu nước là yêu cả tiếng nói
dân tộc.
Xây dựng nhân vật thầy giáo
và cậu bé.
10 Cô bé diêm Truyện An-đéc-xen
(Đan Mạch)
Nỗi bất hạnh, cái chết đau khổ
và niềm tin yêu cuộc sống của

em bé bán diêm.
Kể chuyện hấp dẫn, đan xen
giữa hiện thực và mộng
tưởng.
11 Đánh nhau
với cối xay
gió
Trích
tiểu
thuyết
Xéc-van-tét
(Tây Ban
Nha)
Sự tương phản về nhiều mặt
giữa 2 nhân vật Đôn-ki-hô-tê
Xan-chô Pan-xa. Qua đó ngợi
ca mặt tốt, phê phán cái xấu.
Nghệ thuật xây dựng nhân
vật, nghệ thuật gây cười.
12 Chiếc lá
cuối cùng
Truyện O.Hen-ri
(Mĩ)
Tình yêu thương cao cả giữa
những con người nghèo khổ:
Cụ Bơ-men, Giôn Xi và Xiu.
Tình tiết hấp dẫn, kết cấu
đảo ngược tình huống 2 lần.
13 Hai cây
phong

Truyện Ai-ma-tốp
(Cư-rơ- giơ-
Xtan)
Tình yêu quê hương và câu
chuyện về người thầy vun trồng
mơ ước,hy vọng cho học sinh .
Lối kể chuyện hấp dẫn
miêu tả theo phong cách hội
họa gây ấn tương mạnh
14 Cố Hương Truyện Lỗ Tấn
(Tr.Quốc)
Xã hội phong kiến đã làm thay
đổi quê hương,con người .Tác
giả quyết tâm tìm ra con đường
để giải phóng số phận người
nông dân,
Lối tường thuật kết hợp so
sánh bằng ngôn ngữ hình
ảnh giàu biểu cảm.
15 Những đứa
trẻ
Truyện Go-rơ-ki
(Nga)
Tình bạn thân thiết giữa những
đứa trẻ sống thiếu tình thương .
Câu chuyện như một bài học
đạo đức cho mọi lứa tuổi .
Giọng kể chuyện giàu hình
ảnh đan xen chuyện đời
thường và cổ tích

16 Rô-bi-xơn
ngoài đảo
hoang
Trích
tiểu
thuyết
Đi-phô
(Anh)
Truyện kể về quá trình vượt
khó với lòng lạc quan và ý chí
quyết tâm của con người .
Cách kể chuyện xen lẫn
miêu tả Hình ảnh giàu chất
liên tưởng .
17 Bố của Xi-
mông
Truyện Môpa xăng
(Pháp)
Chuyện kể về cậu bé đáng
thương và đáng yêu đồng thời
ca ngợi lòng nhân ái bao dung
của con người .
Tài khắc họa tâm lý kết
hợp miêu tả cảnh vật giúp
người đọc liên tưởng thú vị
18 Con chó
Bấc
Trích
tiểu
thuyết

Giắc- Lân
đơn (Mĩ)
Ca ngợi tình cảm yêu thương
của con người với loài vật và
ngược lại.
Trí tưởng tưởng sâu sắc khi
đi sâu vào thế giới nội tâm
loài vật.
Hoạt động 2 : (13ph)Giáo viên giúp
hs ôn lại một tác phẩm có nhiều dấu ấn .
2. Luyện tập : Hãy kể lại một câu chuyện mà em tâm đắc ?
Chuyển tiết 160
Hoạt động của thầy và trò.
Hoạt động 1 : (13ph)
GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 4
SGK
Nội dung
1. Những nội dung chủ yếu.
a. Những sắc thái về phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, nhiều châu lục
trên thế giới(Cây bút thần, ông lão đánh cá và con cá vàng...).
Cho HS thảo luận theo nhóm, sau
đó các nhóm cử đại diện trình bày,
lớp nhận xét. GV bổ sung cho
điểm.
Hoạt động 2 : (15ph)
GV cho HS trao đổi theo nhóm,
gọi HS trình bày, lớp nhận xét,
GV bổ sung.
( So sánh với một số truyện dân
gian Việt Nam)

Nét đặc sắc của thơ tự do (mây và
sóng). So sánh với thơ Việt Nam?
Mâu thuẫn kịch, ngôn ngữ và
hành dộng kịch?
Hoạt động 3 : (12ph) GV hướng
dẫn HS luyện tập.
b. Thiên nhiên và tình yêu thiên nhiên( Đi bộ ngao du, hai cây phong, lòng
yêu nước, xa ngắm thác núi Lư.
c. Thương cảm với số phận những người nghèo (Bài ca nhà tranh bị gió
thu phá, em bé bán diêm...).
d. Hướng tới cái thiện, ghét cái ác cái xấu (Cây bút thần, ông lão đánh
cá...).
e. Tình yêu làng xóm quê hương, tình yêu đất nước ( Cố hương, cảm nghĩ
trong đêm thanh tĩnh....).
2. Những nét nghệ thuật đặc sắc :
a. Về truyện dân gian : Nghệ thuật kể chuyện, trí tưởng tượng, các yếu tố
hoang đường
b. Về thơ : Nét đặc sắc của 4 bài thơ Đường (Ngôn ngữ hình ảnh, hàm
súc, biện pháp tu từ..).
c. Về truyện : Cốt truyện và nhân vật. Yếu tố hư cấu. Miêu tả biểu cảm,
nghị luận trong truyện tinh luyện.
d. Về Nghị luận : Nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Hệ thống lập
luận(Luận điểm, luận cứ, luận chứng). Yếu tố miêu tả, tự sự, , biểu cảm,
thuyết minh hay nghị luận.
e. Về kịch : Nhân vật được thể hiện bằng lời thoại hay có ý nghĩa giáo
dục sâu sắc .
3. Luyện tập : Đọc một bài thơ mà em tâm đắc ? Hãy chỉ ra cái hay của
tác phẩm .
4. Củng cố: (3ph) Hãy đánh giá giá cảm nhận của em khi tiếp cận văn học nước ngoài ?
5. Dặn dò: (2ph) Chuẩn bị tốt cho tiết 161. Tìm hiểu về tác giả và thể loại kịch.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×