Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 34 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
` `
NỘI DUNG GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Thứ Môn học Tên bài dạy
2
24 -1
HĐTT
Tập đọc
Toán
Lòch sử
Đạo đức
Chào cờ
Lập làng giữ biển.
Luyện tập.
Bến Tre đồng khởi.
Ủy ban nhân xã, phường em ( tiết 2)
3
25 – 1
Chính tả
L.t và câu
Mó thuật
Toán
Khoa học
Nghe – viết: Hà Nội.
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
Vẽ trang trí: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm.
Diện tích XQ và diện tích toàn phần của hình lập phương.
Sử dụng năng lượng chất đốt.
4
26– 1
Tập đọc


Tập L văn
Toán
Kó thuật
Nhạc
Cao Bằng
Ôn tập văn kể chuyện.
Luyện tập.
Lắp xe cần cẩu ( tiết 1).
Ôn hát bài: Tre ngà bên lăng Bác – TĐN: số 6.
5
27 – 1
Thể dục
Thể dục
Toán
LT&C
Kể chuyện
Nhảy dây- Phối hợp mang vác- T/c: “ Trồng nụ, trồng hoa”
Nhảy dây- Di chuyển tung và bắt bóng.
Luyện tập chung.
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
Ông Nguyễn Khoa Đăng.
6
28 – 1
Đòa lí
Tập l. văn
Toán
Khoa học
HĐTT
Châu Âu.
Kể chuyện ( Kiểm tra viết).

Thể tích của một hình.
Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
Sinh hoạt lớp.
Nguyễn Văn Dũng
39
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
Thứ 2 ngày 24 tháng 1 năm 2011

I/ Mục tiêu:
 Nhắc nhở HS một số công tác trong tuần, những công việc hằng ngày.
 Dặn dò công tác học tập, bảo vệ tài sản của nhà trường, chăm sóc cây xanh,…
 Giáo dục HS về An toàn giao thông, không đánh bạc, đốt pháo, đề phòng trộm cắp,...
 Triển khai công tác trong tâm trong tuần 22.
II/ Tiến hành:
 Tiến hành nghi thức lễ chào cờ.
 Giáo viên triển khai công tác trọng tâm trong tuần: Vệ sinh trường lớp, vệ sinh trong vui
chơi và bảo đảm an toàn trong vui chơi. Cần chuẩn bò bài chu đáo trước khi đến lớp, thực
hiện tốt phong trào xanh, sạch đẹp để thật xứng đáng là trường học thân thiện, học sinh
tích cực.
 Giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Không được
tham gia đánh bạc ( dưới bất cứ hình thức nào). Không mua, bán, vận chuyển, đốt pháo
trước trong và sau tết...
 Giáo dục HS an toàn giao thông bài 4:Nguyễn nhân gây tai nạn giao thông.
 Dặn dò học sinh công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh.Tiếp tục triển khai dạy bồi dưỡng
học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu mỗi tuần học 2 buổi.
 Kiểm tra việc HS thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.
 Chú ý đi học đều, không nghỉ học, chuẩ bò bài chu đáo trước khi đến lớp.
-------------------------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC:
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

I.MỤC TIÊU :
-Biết đọc đúng các từ khó trong bài và đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp với
nhân vật.
-Hiểu nội dung : Ca ngợi bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. ( Trả lời được các câu
hỏi 1,2,3 trong SGK ).
- GDBVMT (trực tiếp):Học sinh nhận thức được việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp
phần giữ gìn môi trường biển trên đất nước ta.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh ảnh minh hoạ bài học.
-Tranh ảnh về những làng ven biển, làng đảo và và chài lưới để giải nghóa các từ khó.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
4’
1’
A.Kiểm tra:
-Kiểm tra 2HS.
-Gv nhận xét +ghi điểm.
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
-HS đọc bài tiếng rao đêm + trả lời các câu
hỏi.
-Lớp nhận xét.
Nguyễn Văn Dũng
40
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
10’
11’
12’
_Gv giới thiệu chủ điểm Vì cuộc sống
thanh bình. Giới thiệu bài lập làng giữ

biển
2.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài :
2.1 Luyện đọc:
-GV Hướng dẫn HS đọc.
-Chia đoạn :4 đoạn.
• Đoạn 1 : Từ đầu ……đến hơi muối.
-Luyện đọc các tiếng khó :Nhụ , chòu …
• Đoạn 2 : Từ Bố Nhụ …. đến để cho ai?
-Luyện đọc các tiếng khó :vàng lưới …
• Đoạn 3:Từ Ông Nhụ …. nhường nào.
-Luyện đọc các tiếng khó :võng …
*Đoạn 4 : Phần còn lại.
-Luyện đọc các tiếng khó:Mõm Cá Sấu …
-Gv đọc mẫu toàn bài.
2.2 Tìm hiểu bài:
GV Hướng dẫn HS đọc.
• Đoạn 1 :
H:B văn có những nâhân vật nào ?
-Bố và ông bàn với nhau việc gì ?
Giải nghóa từ :họp làng ..
Ý 1:Ý đònh dời làng ra đảo của bố Nhụ.
• Đoạn 2 :
H:Theo lời bố Nhụ, việc lập làng mới
ngoài đảo có lợi gì ?
Giải nghóa từ :ngư trường, mong ước …
Ý 2:Những thuận lợi của làng mới.
• Đoạn 3:
H:Tìm những chi tiết cho thấy ông Nhụ
suy nghó rất kó và cuối cùng đã đồng ý với
kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhụ ?

Giải nghóa từ :nhường nào ..
Ý 3:Sự đồng tình của ông Nhụ.
• Đoạn 4 :
H: Nhụ nghó về kế hoạch của bố như thế
nào ?
Giải nghóa từ: giấc mơ ….
Ý 4 : Vui mừng của Nhụ.
2.3 Đọc diễn cảm:
-GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm như
mục I
-GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm theo
cách phân vai.
-HS lắng nghe.
-1HS đọc toàn bài.
-HS đọc thành tiếng nối tiếp.
-Đọc chú giải + Giải nghóa từ :
-HS luyện đọc các tiếng khó và phát hiện
thêm để cùng đọc.
_HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-1HS đọc đoạn + câu hỏi.
-Bạn nhỏ tên là Nhu, bố bạn, ông bạn -3 thế
hệ trong một gia đình.
-Họp làng để di dân ra đaỏ, đưa dần cả nhà
Nhụ ra đảo.
-HS nêu.
-1HS đọc lướt + câu hỏi .
-Đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư
trường gần, đáp ứng được mong ước bấy lâu
của dân chài để phơi lưới, buộc thuyền.

-HS nêu.
-1HS đọc đoạn + câu hỏi
- Ông bùc ra võng, ngồi xuống, vặn mình,
Ông hiểu ý tưởng trong suy tính của con trai
ông biết nhường nào.
-1HS đọc lướt + câu hỏi.
-Nhụ đi, cả nhà đi, có làng Bạch Đằng Giang
ở Mõm Cá Sấu.
-HS nêu.
-HS lắng nghe.
-HS đọc từng đoạn nối tiếp.
-4 HS phân vai: người dẫn chuyện, bố, ông,
Nhụ, đọc diễn cảm bài văn.
Nguyễn Văn Dũng
41
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
2’
-GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn :"
Để có một ngôi làng ….chân trời ."chú ý
nhấn mạnh các từ ngữ: mọi ngôi làng,
chợ, trường học, nghóa trang, bất ngờ, đi
với bố, quyết đònh, đi, cả nhà, những
người dân chài , bồng bềnh.
-Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm.
C. Củng cố , dặn dò :
-GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài- ghi
bảng.
- GDBVMT:Học sinh nhận thức được việc
lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần
giữ gìn môi trường biển trên đất nước ta.

-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu
thêm về chuyện này, hiện nay.
-HS đọc cho nhau nghe theo cặp.
-HS luyệïn đọc cá nhân, cặp, nhóm.
-HS thi đọc diễn cảm .trước lớp.
* Ca ngợi những người dân chài táo bạo, dám
rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới lập
làng ở một hón đảo ngoài biển khơi để xây
dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời
của Tổ quốc.
-HS lắng nghe.
 Rút kinh nghiệm :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
TOÁN -TIẾT 106:
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU :
-Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
-Vận đụng để giải một số bài toán đơn giản.
- Học sinh làm các bài tập 1, 2 – Các bài còn lại học sinh làm thêm.
II/ CHUẨN BỊ :Bảng phụ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HOC :
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
5’
30’
1/Ổn đònh tổ chức :

2/Kiểm tra bài cũ :Cho HS nhắc lại công
thức tính diện tích xung quanh và diện
tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
GV nhận xét ghi điểm
3/Bài mới :
-Giới thiệu bài: Luyện tập
-Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1:
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
-Chú ý các đơn vò đo phải cùng đơn vò
đo
-Cho HS tự làm
-Gọi HS trình bày bài làm
- HS hát
- HS nêu
-HS đọc
-HS làm bài :1,5 m =15 dm
a/Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(25 +15 ) x 2 x 18 = 1440 ( dm
2
)
Diện tích toàn phần :
Nguyễn Văn Dũng
42
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
2’
2’
-Gv nhận xét, sửa chữa
Bài tập 2:

-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
-Yêu cầu 1 HS nêu cách làm
-Cho HS làm bài cá nhân
-Gv nhận xét, sửa chữa
 Bài 3:
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập
-Gv tổ chức thi phát hiện nhanh kết quả
đúng trong các trường hợp đã cho (a,b,c,
d,)
1,5dm
1,2dm
2,5dm

-Gv nhận xét
4/ Củng cố : Cho HS nhắc lại những
kiến thức đã học về Hình hộp chữ nhật
5/ Dăn dò :Về nhà hoàn chỉnh các bài
tập đã làm vào vở
Chuẩn bò : Diện tích xung quanh và diện
tích toàn phần của hình lập phương
Nhận xét
1440 + (25x 15 ) v2 = 2190 (dm
2
)
Đáp số : a/ S
xq =
1440 dm
2
S
tp

= 2190 dm
2
b/ S
xq
=
30
17
m
2
S
tp
=
10
1
1
m
2
-Lớp nhận xét
-HS đọc
-Diện tích quét sơn chính là diện tích toàn
phần trừ đi diện cái nắp ; mà diện tích cái nắp
là diện tích mặt đáy
-HS làm bài
Diện tích cần quét sơn ở mặt ngoài bằng diện
tích xung quanh của cái thùng ta có:
8 dm = 0,8 m
Vậy diện tích quét sơn cái thùng là:
(1,5 + 0,6 ) x 2 x 0,8 +1,5 x 0,6 = 4,26 (m
2
)

-HS đọc
-Hs làm bài
Kết quả :
a/ Đ ; b/ S ; c/ S ; d/Đ
HS nêu :Vì diện tích toàn phần bằng tổng DT
các mặt nên khi thay đổi vò trí đặt hộp DT toàn
phần không thay đổi.
-Vì hai DT xung quanh của H1=0,6dm
2
; DT
xung quanh của H2=13,5dm
2
 Rút kinh nghiệm : ..................................................................................................................
................................................................................................................................................
LỊCH SỬ:
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI
Nguyễn Văn Dũng
43
2,5dm
1,2dm
1,5dm
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
I/ MỤC TIÊU :
- Biết cuối năm 1959-đầu năm 1960, phong trào "Đồng khởi" nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng
nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng Khởi").
- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh để trình bày sự kiện.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Ảnh tư liệu về phong trào đồng khởi.
- Bản đồ hành chính Việt Nam ( để xác đònh vò trí tỉnh Bến Tre ).
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1’
4’
27’
7’
20’
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: Nước nhà bò chia cắt
- Vì sao đất nước ta bò chia cắt?
- Nhân dân ta phải làm gì để co thể xoá
bỏ nỗi đau chia cắt?
- Nhận xét ghi điểm.
3/ Bài mới:
Giới thiệu bài: “Bến Tre Đông khởi”
Hoạt động:
 Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
- GV đọc kết hợp giải nghóa từ khó.
- Gọi 1 HS đọc lại.
 Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm.
+ Nhóm 1: Vì sao nhân dân miền Nam
đồng loạt đứng lên chống lại Mó –Diễm ?

+ Nhóm 2 và 3 : Phong trào “ Đồng khởi”
ở Bến Tre diễn ra như thế nào?

- HS trả lời.
- HS nghe.
- HS nghe.

- 1 HS đọc lại.

- Nhóm 1: Đọc và thảo luận
-Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mó –
Diệm: thi hành chính sách “ tố cộng” “diệt
cộng” đã gây ra những cuộc thảm sát đẫm
máucho nhân dân miền Nam. Trước tình
đó ,không thể chòu đựng mãi, không còn con
đường nào khác, nhân dân miền Nam buộc
phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp.
- Nhóm2 & 3: Ngày 17- 1- 1960 nhân dân
Huyện Mõ Cày đứng lên khởi nghóa, mở đầu
cho “Đồng khởi” ở Bến Tre.
Cuộc khởi nghóa ở Mõ Cày , phong trào lan
ra các huyện khác. Trong 1 tuần lễ, ở Bến
Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn,
29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải
phóng nhiều ấp.
Phong trào“ Đồng khởi” Bến tre đã trở thành
ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu
tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông
thônvà thành thò. Chỉ tính trong năm 1960 có
hơn 10 triệu lượt người bao gồm cả nông
dân ,công nhân, trí thức tham gia đấu tranh
Nguyễn Văn Dũng
44
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
2’
1’
+ Nhóm 4 : Nêu ý nghóa của phong trào
“Đồngkhởi”?


- GV cho đại diện các nhóm lên trình bày
và nhận xét bổ xung.
4/ Củng cố : Gọi HS đọc nội dung chính
của bài.
5/Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
Chuẩn bò bài sau : “ Nhà máy hiện đại
đầu tiên của nước ta”
chống Mó –Diễm.
- Nhóm 4: Mở ra thời kì mớicho đấu tranh
của nhân dân miền Nam: Nhân dân miền
Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù,
đẩy quân Mó và quân đội Sài Gòn vào thế bò
động, lúng túng.
- Các nhóm trình bày kết quả làm việc của
nhóm mình
Lớp nhận xét bổ sung
- 2 HS đọc.
 Rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ( PHƯỜNG ) ( Tiết 2 )
I/MỤC TIÊU :
- Bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân ( UBND) xã (phường) đối với cộng
đồng.
- Kể được một số công việc của UBND xã (phường) đối với trẻ em trên đòa phương.
- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng UBND xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng UBND xã (phường).
II/ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN :
GV : Tranh SGK phóng to.
HS : Xem trước bài mới
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
2’
16’
1/ Ổn đònh tổ chức:
2/ Kiểm tra bài cũ:
Cho HS nêu lại nội dung ghi nhớ
Gv nhận xét
3/ Bài mới :
Giới thiệu bài : Uỷ ban nhân dân Xã
( Phường ) em
Hoạt động:
 Hoạt động1 : Xử lí tình huống
(Bài tập 2, SGK)
@ Mục tiêu : HS biết lựa chọn các hành
-HS lắmg nghe.
Nguyễn Văn Dũng
45
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
13’
vi phù hợp và tham gia các công tác xã
hôò do UBND xã tổ chức .
@ Cách tiến hành :-GV chia nhóm và
giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho từng

nhóm:
+Nhóm 1và 2 câu a.
+Nhóm 3 và 4 câu b.
+Nhóm 5 và 6 câu c.
-Cho các nhóm HS thảo luận .
-GV mời đại diện từng nhóm lên trình
bày.
- Cho các nhóm khác thảo luận và bổ
sung ý kiến
-GV kết luận :
+Tình huống a : Nên vận động các bạn
tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân
chấùt độc da cam .
+Tình huống b : Nên đăng kí tham gia
sinh hoạt hè tại Nhà văn hoá của
Phường.
+Tình huống c : Nên bàn với gia đình
chuẩn bò sách vở ,đồ dùng học tập, quần
áo …ủng hộ trẻ em vùng bò lũ lụt .
 Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (Bài
tập 4, SGK).
@ Mục tiêu : HS biết thực hiện quyền
được bày tỏ ý kiến của mình với chính
quyền .
@ Cách tiến hành :
+GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho
các nhóm đóng vai góp ý kiến cho
UBND xã về các vấn đề có liên quan
đến trẻ em như : Xây dựng sân chơi cho
trẻ em ;tổ chức ngày 1 tháng 6; ngày

rằm Trung thu cho trẻ em ở đòa phương …
Mỗi nhóm chuẩn bò ý kiến về một vấn
đề.
- GV cho đại diện từng nhóm lên trình
bày.
-Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý
kiến.
-GV kết luận : UBND xã luôn quan tâm,
chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của
người dân, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em
tham gia các hoạt động xã hội tại xã và
-Các nhóm HS thảo luận.
-Đại diện từng nhóm lên trình bày.
-Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
-HS lắmg nghe.
-Các nhóm thực hiện đóng vai góp ý kiến
UBND xã.
-Đại diện từng nhóm lên trình bày.
-Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
-HS lắng nghe.
Nguyễn Văn Dũng
46
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.G HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
3’
tham gia đóng góp ý kiến là một việc
làm tốt.
 HĐ nối tiếp :
Về nhà sưu tầm tranh, ảnh về đất nước,
con người ViệtNam và một số nước

khác.
-HS lắng nghe.
 Rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2011
CHÍNH TẢ - NGHE – VIẾT:
HÀ NỘI
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-Nghe-viét đúng bài CT; trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ.
-Tìm được DT riêng là tên người, tên đòa lí Việt Nam.(BT2); viết được 3-5 tên người, tên đòa lí
theo y/c của BT3.
- GDBVMT (trực tiếp): Giáo dục học sinh biết giữ gìn và bảo vệ cảnh quang môi trường của
Thủ đô để giữ mãi vẻ đẹp của Hà Nội.
II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 4 tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung bài tập 3.
III / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
T/g Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3’
1 ’
21 ’
A/Kiểm tra bài cũ : 2 HS lên bảng viết
:hoang tưởng, sợ hãi, giải thích, mãi mãi
B/Bài mới:
1/Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay,
chúng ta sẽ viết chính tả một trích đoạn
bài Hà Nội.Biết tìm và viết đúng danh
từ riêng là tên người, tên đòa lý Việt
Nam .
2/Hướng dẫn HS nghe – viết :
-GV đọc trích đoạn bài chính tả “ Hà

Nội” SGK
-Hỏi : Nêu nội dung bài thơ ?
- GV giảng và GDBVMT các em biết giữ
gìn và bảo vệ cảnh quang môi trường
của Thủ đô để giữ mãi vẻ đẹp của Hà
Nội.
-GV đọc bài chính tả 1 lần trước khi viết
-Hướng dẫn HS viết đúng những từ mà
HS dễ viết sai:Hà Nội, Hồ Gươm, Tháp
Bút, Ba Đình, chùa Một Cột, Tây Hồ.
-GV đọc bài cho HS viết.
-GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.
- 2 HS lên bảng viết: hoang tưởng, sợ hãi,
giải thích, mãi mãi ( cả lớp viết nháp ).
-HS lắng nghe.
-HS theo dõi SGK và lắng nghe.
-HS phát biểu: Bài thơ là một lời bạn nhỏ
mới đến thủ đô, thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ,
nhiều cảnh đẹp
-HS lắng nghe.
-HS viết từ khó trên giấy nháp.
-HS viết bài chính tả.
- HS soát lỗi.
Nguyễn Văn Dũng
47
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
12’
3’
-Chấm chữa bài:
+GV chọn chấm một số bài của HS.

+Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm.
-GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc
phục lỗi chính tả cho cả lớp.
3/Hướng dẫn HS làm bài tập:
* Bài tập 2 :-1 HS đọc nội dung bài tập
2a.
-Cho HS giải miệng.
-GV ghi bảng phụ ( Danh từ riêng là tên
người; Bạch Đằng Giang, Mõm Cá
Sấu tên đòa lý VN .
-Nêu quy tắc viết tên người, tên đòa lý
VN.
-GV treo bảng phụ đã ghi quy tắc cho
2 HS đọc lại
* Bài tập 3:-1 HS nêu yêu cầu của bài
tập 3.
-Cho HS làm vào vở.
-GV cho dán 4 tờ giấy kẻ sẵn lên bảng.
-GV cho HS 3 / nhóm chơi thi tiếp sức
mỗi bạn viết nhanh 5 tên riêng vào 5 ô
rồi chuyển bút cho bạn trong nhóm..
-GV chấm bài, chữa, nhận xét .
4/Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt
.
-Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại
cho đúng.
-Chuẩn bò bài sau: Nhớ – viết : “Cao
Bằng”
-2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để

chấm.
-HS lắng nghe.
-1 HS nêu yêu cầu, cả lớp theo dõi SGK.
-HS bày miệng.
-HS theo dõi trên bảng.
-HS lắng nghe.
-HS nghe và ghi nhớ.
-HS nêu yêu cầu của bài tập 3
-HS làm bài tập vào vở.
- HS 3 / nhóm chơi thi tiếp sức ( mỗi bạn viết
nhanh 5 tên riêng vào 5 ô rồi chuyển bút cho
bạn trong nhóm..
-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
 Rút kinh nghiệm :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.MỤC TIÊU:
-Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện-kết quả, giả thuyết-kq. ( Nội dung : Ghi
nhớ -SGK )
-Biết tìm các vế câu và QHT trong câu ghép(BT1); tìm được QHT thích hợp để tạo thành câu
ghép (BT2) ; biết thêm vế câu để tạo thành câu ghép(BT3).
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng phụ ghi cá câu thơ, câu văn của bài học.
-Bút dạ + 4 giấy khổ to có nội dung bài tập 2 ,3 ( phần luyện tập) + băng dính.
Nguyễn Văn Dũng
48

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
3’
1’
10’
2’
20’
A.Kiểm tra:
-Kiểm tra 2HS.
-Gv nhận xét +ghi điểm.
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách nối
các vế câu ghép chỉ quan hệ hệ điều kiện -
kết quả; giả thiết - kết qủa.
2. Hình thành khái niệm:
a/ Phần nhận xét:
Bài tập 1:
-GV Hướng dẫn HS làm Bt1.
-GV nhắc Hs trình tự làm bài:
+ Đánh dấu phân cách các vế câu trong
mỗi câu ghép.
+ Phát hiện cách nối có gì khác nhau.
+ Phát hiện cách sắp xếp.
-GV nhận xét, chốt cách làm.
Bài tập 2:
-GV Hướng dẫn HS làm Bt1.
-GV nhắc Hs trình tự làm bài.
+ Đánh dấu phân cách các vế câu trong

mỗi câu ghép.
+ Phát hiện cách nối có gì khác nhau.
+ Phát hiện cách sắp xếp.
-GV nhận xét, chốt cách làm.
b/ Phần ghi nhớ:
-GV hướng dẫn Hs nắm nội dung bài.
-GV ghi bảng.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập :
Bài 1:
-Gv Hướng dẫn HSlàm BT1.
GV mời 1 HS phân tích câu văn, thơ, gạch
chân cá vế câu chỉ điều kiện - kết quả, các
quan hệ từ.
-GV chốt ý đúng:
a/Nếu ông trả đúng ngựa của ông đi một
ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông
biết trâu của tôi cày một ngày được mấy
đường.(cặp nếu … thì …;chỉ điều kiện - kết
-2 HS nhắc lại cách nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ thể hiện quan hệ nguyên
nhân - kết quả.
-HS nêu lại BT 3, 4.
-Lớp nhận xét.
-HS lắng nghe.
-1HS đọc yêu cầu của bài. Lớp đọc thầm
-HS làm theo cặp va 2 ghi vở ø BT.
-HS lên bảng nhận xét, chốt lại ý đúng.
-Lớp nhận xét.
-1HS đọcyêu cầu của bài. Lớp đọc thầm
-HS làm theo cặp va 2 ghi vở BT.

-HS lên bảng nhận xét, chốt lại ý đúng.
-Lớp nhận xét.
-1HS đọc to, rõ nợi dung ghi nhớ.
-1HS đọc yêu cầu của bài. Lớp đọc thầm
-Hs thảo luận cặp và lên bảng làm.
-Lớp nhận xét.
Nguyễn Văn Dũng
49
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
4’
quả.)
b/ Nếu là chim , tôi sẽ là loài bồ câu trắng
vế GT vế KQ
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đáo hướng dương
vế GT vế KQ
Nếu là mây , tôi sẽ là một vầng mây ấm.
vế GT vế KQ
Bài 2 :
-Gv Hướng dẫn HSlàm BT1.
-GV dán 4 tờ giấy khổ to, mời Hs lên bảng
thi kèm nhanh kết quả
-Gv nhận xét, chốt ý đúng.
Bài 3 :
-Gv Hướng dẫn HS làm BT.
-GV dán 4 tờ giấy khổ to, mời Hs lên bảng
thi kèm nhanh.
-Gv nhận xét, chốt ý đúng.
C. Củng cố, dặn dò:
-GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài + ghi
bảng.

-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện tập cách
làm.
-1HS đọcyêu cầu của bài .Lớp đọc thầm
-Hs thảo luận cặp và lên bảng làm
-Lớp nhận xét.
-1HS đọc yêu cầu của bài .Lớp đọc thầm
-Hs thảo luận theo cặp và lên bảng làm
-Lớp nhận xét.
-HS nêu.
 Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
M Ĩ THUẬT:
VẼ TRANG TRÍ: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm.
(Gv chuyên dạy)
-----------------------------------------------------------------------------
TOÁN - TIẾT 107:
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I/ MỤC TIÊU:
Biết được:
-Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.
-Tính diện tích xung quanh và diện tích tòan phần của hình lập phương.
- Học sinh làm bài tập 1, 2 – các bài còn lại học sinh làm thêm.
II/ CHUẨN BỊ:
Mô hình lập phương có kích thước khác nhau
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DAY-HOC :
Nguyễn Văn Dũng

50
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM  GIÁO ÁN LỚP 5
T.g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1’
4’
30’
10’
20’
1/Ổn đònh tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ :Hs nêu công thức tính
diện tích xung quanh và diện tích toàn
phần của hình hộp chữ nhật.
Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập
phương và cho biết hình lập phương có đặc
điểm gì ?
GV nhận xét ghi điểm
3/Bài mới:
-Giới thiệu bài:Diện tích xung quanh và
diện tích toàn phần hình lập phương.
-Hình thành công thức tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần hình lập
phương
Gv đưa mô hình trực quan: Hình lập
phương
- Hình lập phương có những đặc điểm gì ?
Có điểm gì khác hình hộp chữ nhật
Có nhận xét gì về 3 kích thước của hình
lập phương ?
- Yêu cầu HS dựa vào công thức tính diện
tích xung quanh và diện tích toàn phần của

hình hộp chữ nhật để tìm ra công thức tính
diện tích xung quanh và diện tích toàn
phần hình lập phương.
S
xq =
a x a x 4
S
tp =
a x a x 6
HS nêu lại
Ví dụ : Cho HS đọc ví dụ trong SGK
HS vận dụng công thức để tính
Thực hành
5m
5m
5m
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập
Hs làm bài trong vở
Gv nhận xét, sửa chữa

- HS hát
- HS nêu
- Có 6 mặt, 8 đỉnh,12 cạnh. 6 mặt hình lập
phương là hình vuông bằng nhau,12 cạnh đều
bằng nhau. Chiều dài = chiều rộng = chiều
cao
- Hs thảo luận:
Diện tích xung quanh hình lập phương bằng
diện tích một mặt nhân với 4 và diện tích

toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6
- HS đọc lại
HS đọc và làm bài
Trình bày, lớp nhận xét
Diện tích xung quanh hình lập phương:
(5 x 5 ) x 4 = 100 (cm
2
)
Diện tích toàn phần hình lập phương:
Nguyễn Văn Dũng
51
5m
5m
5m

×