Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Bài soạn Giáo án L4-T1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (236.94 KB, 25 trang )

Tuần 1
Ngày soạn: 14/ 8/ 2010
Ngày giảng: 16/ 8/ 2010 Thứ hai ng y 16 - 8 - 2010

Tiết 4: Toán
Ôn tập các số đến 100 000
I.Mục tiêu:
-Đọc, viết các số đến 100 000.
- Biết phân tích cấu tạo số.
II. Đồ dùng dạy học .
- Thớc thẳng.
- Viết sẵn nội dung BT1; Bảng phụ BT2
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5
10
22
8
A. Mở đầu :
1) ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ.
-Kiểm tra sách vở HS
3) Giới thiệu bài: ôn lại cách đọc viết
trong phạm vi 100 000
B. Các hoạt động dạy học.
1 Ôn lại cách đọc số , viết số và
các hàng
a) GV viết số 83524
b) Cho HS đọc và nêu các hàng của
các số: 83002,80201,80001
c) Cho HS nêu quan hệ giữa 2 hàng


liền kề.
d) Cho HS nêu các số tròn trăm, tròn
chục, tròn nghìn, tròn chục nghìn
2- Thực hành
+Bài 1 (3) Gọi HS đọc yêu cầu của
bài .
-Em có nhận xét gì bài tập này ?
-Cho HS làm bài vào vở, 2HS lên
bảng mỗi em 1 ý.
- GV chốt bài: viết các số tròn chục
nghìn liên tiếp.
- Hát, kiểm tra sĩ số.
- HS mở sách để kiểm tra
-HS đoc số này và nêu rõ các hàng
1 chục=10 đơn vị, 1trăm=10 chục..
HS nêu
-HS đọc và nêu miệng.
-HS nêu yêu cầu: Viết số thích hợp vào
chỗ trống.
a) Tia số là các số tròn chục nghìn
b)Hai số liên tiếp hơn kém nhau 1000.
- HS làm bài
a Viết số thích hợp vào tia số .
b Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
36000; 37000; 38000;39000; 40000;
41000;42000.
- HS nhận xét bài; HS đổi vở KT chéo
nhau.
7
7

3
+Bài 2 :
-GV treo bảng phụ.
-Bài tập yêu cầu gì?
- Các em viết gì vào bảng trống?
- Gọi vài HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét, chốt kết quả .
+Bài 3 (3):.
- Bài tập yêu cầu điều gì ?
- GV hớng dẫn mẫu:
a)8723= 8000+700+200+3
b) 9000+200+30+2 = 9232
-Yêu cầu HS làm bài .
- Gọi HS nhận xét và nêu cách so
sánh .
- GV nhận xét chung .
C- Kết luận:
- Nhận xét tiết học .
-Bài về nhà : trong VBT
- HS đọc yêu cầu
-Đọc số và viết số
-Viết số, viết cách đọc số và viết các chữ
số theo đúng các hàng vào bảng.
- HS làm bài
HS đọc y/c
-Viết số thành tổng,viết tổng thành số
- HS làm bài theo 2 nhóm mỗi nhóm 1 ý.
a Viết số thành tổng ...
b Viết tổng thành số...
a/ 9171=9000+100+70+1

3082= 3000+80+2
b/ 7000+300+50+1=7351
6000+200+3=6203

Tập đọc :
Dế mèn bênh vực kẻ yếu
I.. Mục tiêu:
- Đọc rành mạch trôi chảy; bớc đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật(Nhà
Trò,Dế Mèn).
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòngnghĩa hiệp- bênh vực ngời yếu.
Phát hiện đợc những lời nói cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế mèn; bớc đầu biết
nhận xét về một nhân vật trong bài(trả lời đợc các câu hỏi trong SGK)
II. Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ trong SGK
-Bảng phụ viết câu,đoạn khó đọc
III. Hoạt động dạy học chủ yếu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5
14
9
A- Mở đầu
1. Kiểm tra bài cũ.
- GV kiểm tra sách vở của HS.
2.Giới thiệu bài
- Giới thiệu 5 chủ điểmcủa SGK Tiếng
-Giới thiệu chủ điểm và bài đọc: Giới thiệu
chủ điểm Thơng ngời nh thể thơng thân với
tranh minh hoạ.Giới thiệu bài tập đọc.
B- Các hoạt động dạy và học.
* Luyện đọc và tìm hiểu bài

a- Luyện đọc:
- Gọi HS đọc to toàn bài.
- Hớng dẫn HS chia đoạn: Bài chia làm mấy
đoạn?
-Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn.
Lần 1: Đọc xong tìm từ khó.
Lần 2: Cho HS giải nghĩa- nhận xét.
Lần 3: Tìm câu khó đọc
- Luyện đọc theo cặp.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
? Truyện có những nhân vật nào?
b- Tìm hiểu nội dung:
-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn và trả lời
câu hỏi.
?Dế mèn gặp chị Nhà Trò trong hoàn cảnh
nào?
? Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất
yếu ớt.
?Nhà Trò bị bọn Nhện ức hiếp, đe doạ nh thế
nào?
? Cho biết những cử chỉ và lời nói thể hiện
tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?
?Tìm trong bài những hình ảnh nhân hoá và
nêu một hình ảnh nhân hoá mà em thích?
- HS mở sách để kiểm tra
- HS quan sát tranh trong SGK
- 1HS đọc bài, cả lớp theo dõi đọc.
- HS trả lời: bài chia làm 4 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu... đá cuội.
Đoạn 2: Tiếp... mới kể.

Đoạn 3: tiếp ,...ăn thịt.
Đoạn 4: tiếp.hết.
- 4HS đọc, lớp nhận xét, sửa sai
HS tìm từ khó:tỉ tê, vẫn khóc
- 4 HS đọc: Mỗi hS đọc 1 đoạn kết
hợp giải nghĩa từ.
Cỏ xớc, Nhà Trò, bự,
-Câu khó: Năm trớcbọn nhện.
-
- Dế Mèn, Nhà Trò, Nhện.
-HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu
hỏi: Gục đầu khóc tỉ tê bên tảng đá
cuội.
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm và trả lời
câu hỏi: Bé nhỏ, gầy yếu, bự những
phấn, cánh bớm non mỏng, chùn
chùn.
- HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu
hỏi: Doạ sẽ ăn thịt.
- HS đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu
hỏi: Em đừng sợ... dắt Nhà Trò đi,
xoè 2 càng.
- HS tự chọn hình ảnh nhân hoá và
nêu lí do.
- HS nêu ý nghĩa: Ca ngợi Dế Mèn
8
4
*Nội dung bài nó lên điều gì?
c- Hớng dẫn HS đọc diễn cảm:
- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn.

- GV bổ sung và hớng dẫn cách đọc của từng
nhân vật:
+ Chị Nhà Trò đọc giọng chậm dãi, thể hiện
cái nhìn ái ngại.
+ Lời kể lể cùa Nhà Trò với giọng đáng thơng.
+ Lời Dế Mèn mạnh mẽ, bất bình.
- Luyện đọc diễn cảm đoạn 3:(treobảngphụ).
- GV đọc mẫu, đánh dấu các từ cần nhấn
mạnh: mất đi, thui thủi, ốm yếu, chẳng đủ,
nghèo túng, đánh em, bắt em, vặt chân, vặt
cánh ăn thịt em, xoè, đừng sợ. độc ác.
C- Kết luận
?Qua bài này em học tập ai? Vì sao?
- Đọc trớc bài: Mẹ ốm.
có tấm lòng nghĩa hiệp- bênh vực
ngời yếu, xoá bỏ áp bức bất công.
-4 HS đọc, cả lớp theo dõi.
-HS luyện đọc theo cặp.
- Thi đọc diễn cảm.
-HSTL


Đạo đức :
Trung thực trong học tập
I.Mục tiêu:
- Nêu đợc một số biểu hiện của trung thực trong học tập.
- Biết đợc: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ , đợc mọi ngời yêu mến.
- Hiểu đợc trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS.
- Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.
II.Đồ dùng dạy học

- SGK Đạo đức 4.
- VBT Đạo đức 4.
III. Các hoạt động dạy và học
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5
A-Mở đầu
1. Kiểm tra bài cũ:
- KT sách vở đồ dùng HS
2. Giới thiệu bài:
-HS để sách vở môn Đạo Đức
8
7
6
4
Các em đã bao giờ phạm lỗi trong học tập cha?
Nếu vi phạm ta xử lí ntn? Giờ học hôm nay ta
học . Ghi đầu bài.
B- Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Xử lí tình huống( Tr3)
- Cho HS quan tranh trong SGK và đọc nội dung
tình huống.
- Yêu cầu HS nêu các cách giải quết của bạn
Long
- GV đa ra một số cách giải quyết:
a) Mợn tranh ảnh của bạn cho cô giáo xem.
b) Nói dối cô đã su tầm rồi nhng quên ở nhà.
c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ su tầm và nộp sau.
? Nếu em là Long em sẽ giải quết ntn?
- GV kết luận cách giải quyết đúng là (c).
? Trung thực trong học tập thể hiện điều gì ?

? Thái độ mọi ngời với tính trung thực ntn?
*Ghi nhớ : SGK(tr 4)
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân(BT 1, SGK)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào vở
- GV kết luận: Việc (c) là trung thực trong học
tập; Việc (a),(b), (d) là thiếu trung thực trong
học tập.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm( BT 2, SGK):
- GVnêu từng ý BT và yêu cầu mỗi HS tự lựa
chọn và đứng vào 1 trong 3 vị trí, quy ớc theo 3
thái độ:
+ Tán thành
+ Phân vân
+ Không tán thành
-GV kết luận; ý (b), (c) là đúng.
- ý a) là sai
C- Kết luận
- Cho 1-2 HS đọc ghi nhớ.
- Yêu cầu HS su tầm các mẩu chuyện, tấm gơng
về trung thực trong học tập.
ra.
- HS đọc tình huống
-HS nêu các cách giải quết.
-HS giơ tay theo từng cách.
-Vài em đọc ghi nhớ .
- Nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.
- HS trình bày ý kiến, trao đổi .
- Các nhóm có cùng lựa chọn

thảo luận, giải thích lí do lựa chọn
của mình.
- 2Hs đọc ghi nhớ.
Ngày soạn: 15/ 8/ 2010
Ngày giảng: 17/ 8/ 2010 Thứ ba ng y 17 - 8 - 2010
Toán
Ôn tập các số đến 100 000(tiếp)
I. Mục tiêu:
- Đọc, viết các số đến 100 000.
- Biết phân tích cấu tạo số.
II. Đồ dùng dạy học .
- Thớc thẳng.
- Viết sẵn nội dung BT1; Bảng phụ BT2
III. các hoạt động dạy học.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5
10
8
A. Mở đầu :
1) ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra sách vở HS
3) Giới thiệu bài: ôn lại cách đọc viết trong
phạm vi 100 000
B. Các hoạt động dạy học.
1. Ôn lại cách đọc số , viết số và các hàng
a) GV viết số 83524
b) Cho HS đọc và nêu các hàng của các số:
83002,80201,80001
c) Cho HS nêu quan hệ giữa 2 hàng liền kề.

d) Cho HS nêu các số tròn trăm, tròn chục,
tròn nghìn, tròn chục nghìn
2. Thực hành
Bài 1 (3) Gọi HS đọc yêu cầu của bài .
?Em có nhận xét gì bài tập này ?
-Cho HS làm bài vào vở, 2HS lên bảng mỗi
em 1 ý.
- GV chốt bài: viết các số tròn chục nghìn
liên tiếp.
Bài 2 :

-HS đoc số này và nêu rõ các hàng
1 chục=10 đơn vị, 1trăm=10
chục..
HS nêu
-HS đọc và nêu miệng.
-HS nêu yêu cầu: Viết số thích hợp
vào chỗ trống.
a) Tia số là các số tròn chục nghìn
b)Hai số liên tiếp hơn kém nhau
1000.
- HS làm bài
a Viết số thích hợp vào tia số .
b Viết số thích hợp vào chỗ
chấm :36000; 37000; 38000;39000;
40000; 41000;42000.
- HS nhận xét bài; HS đổi vở KT
chéo nhau.
7
7

3
- GV treo bảng phụ.
?Bài tập yêu cầu gì?
- Các em viết gì vào bảng trống?
- Gọi vài HS làm bài trên bảng.
- GV nhận xét, chốt kết quả .
Bài 3 (3):.
- Bài tập yêu cầu điều gì ?
-GV hớng dẫn mẫu:
a)8723= 8000+700+200+3
b) 9000+200+30+2 = 9232
-Yêu cầu HS làm bài .
- Gọi HS nhận xét và nêu cách so sánh .
- GV nhận xét chung .
C- Kết luận:
- Nhận xét tiết học .
-Bài về nhà : trong VBT
- HS đọc yêu cầu
- Đọc số và viết số
- Viết số, viết cách đọc số và viết
các chữ số theo đúng các hàng vào
bảng.
- HS làm bài
- HS đọc y/c
- Viết số thành tổng,viết tổng thành
số
- HS làm bài theo 2 nhóm mỗi
nhóm 1 ý.
a Viết số thành tổng ...
b Viết tổng thành số...

a/ 9171=9000+100+70+1
3082= 3000+80+2
b/ 7000+300+50+1=7351
6000+200+3=6203

Tập làm văn
Thế nào là kể chuyện
I. Mục tiêu:
- Hiểu đợc đặc điểm cơ bản củavăn kể chuyện ( ND ghi nhớ)
- Bớc đầu biết kể lại một loại văn kể chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1,2 nhân
vật và nói lên đợc một điềucó ý nghĩa..
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi sẵn những sự việc chính trong truyện: Sự tích hồ Ba Bể.
III. Hoạt động dạy học

TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
4
A-Mở đầu
1) ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra đồ dùng của HS
- Hát.

25
12
5
8
5
3) Giới thiệu bài
*GV nêu Y/c và cách học tiết Tập làm văn

B. Các hoạt động dạy học
1. Nhận xét.
HS làm BT 1
- Cho HS đọc yêu cầu BT1.
- Cho HS kể chuyện.
- Cho HS thực hiện yêu cầu a, b, c.
- Cho HS trình bày.
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng.
- GV ghi lại lời giải đúng đó.
HS làm bài tập 2,3
- Cho HS đọc yêu cầu bài 2,3.
? Bài văn có nhân vật không?
? Hồ Ba Bể đợc giới thiệu nh thế nào?
- GV chốt lại:.... không phải là bài văn kể
chuyện.
? Theo em, thế nào là kể chuyện?
- Cho HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK.
- GV chốt lại để khắc sâu kiến thức cho HS.
2. Luyện tập.
Bài 1
- Cho HS đọc yêu cầu BT1.
- Cho HS làm bài.
- GV nhận xét, chọn khen những bài làm hay.
Bài 2
- Cho HS đọc yêu cầu bài 2.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS trình bày.
- GV chốt lại:
+ Câu chuyện ít nhất có 3 nhân vật.
*Ngời phụ nữ, đứa con nhỏ, em(ngời giúp hai

mẹ con).
+ ý nghĩa của câu chuyện: Phải biết quan tâm,
giúp đỡ ngời khác khi gặp khó khăn.
C. Kết luận
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 1 HS kể ngắn gọn.
- HS làm theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét chéo.
- HS đọc lại.
- HS đọc yêu cầu.
- Bài văn không có nhân vật.
- ... vị trí, độ cao, chiều dài, đặc
điểm, địa hình, khung cảnh.
- Nhiều HS phát biểu tự do
- Một số HS đọc thầm ghi nhớ
SGK.
- 1HS đọc to.
- HS làm bài cá nhân.
- 1 số HS trình bày.
- Lớp nhận xét.

- 1 HS đọc to.
- HS có thể ghi ra nháp.
- Một số HS trình bày.
- Lớp nhận xét bổ sung.

- Hs nhắc lại.

Kể chuyện:
Sự tích hồ ba bể
I-Mục tiêu:
- Nghe- kể lại đợc từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp đợc toàn bộ câu
chuyện Sự tích hồ Ba Bể
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: GiảI thích sự hình thành hồ BaBể và ca ngợi những con ng-
ời giàu lòng nhân ái.
II-Đồ dùng dạy học:
- GV: tranh SGK.
- HS: SGK
III-Hoạt động dạy học:

T/g HĐGV HĐHS
2
2
13
A- Mở đầu
1-Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra sách, vở.
2-Giới thiệu bài: Ghi đầu bài.
B- Các hoạt động dạy học
1- GV kể và hớng dẫn HS kể.
a-GV kể:
- GV kể lần 1.
-Hớng dẫn hiểu nghĩa từ khó:
Cầu phúc: xin đợc hởng điều tốt
lành.
Giao long: loài rắn lớn, thuồng
luồng.
Bà goá: ngời phụ nữ có chồng bị

chết.
Làm việc thiện: điều tốt lành.
- GV kể lần 2: kể minh hoạ
bằng tranh.
b)Hớng dẫn tìm hiểu nội dung.
-Bà cụ ăn xin xuất hiện nh thế nào?
- Mọi ngời đối xử với bà ra sao?
- Ai đã đa bà về ăn, nghỉ?
- Chuyện gì đã sảy ra trong đêm?
- Khi chia tay bà dặn 2 mẹ con điều
gì?
-Chuyện gì đã sảy ra trong đêm lễ
hội?

2- Hớng dẫn HS kể:
- HS để sách, vở cho GV kiểm tra
- HS theo dõi GV kể chuyện.
-
- HS theo dõi.
- Không biết từ đau đến thân hình gớm
ghiếc, gầy còm, lở loét.
- Ai cũng xua đuổi.
- Mẹ con bà goá.
- Chỗ bà nằm sáng rực là 1 con giao long
lớn.
- Sắp có lụt lớn, đa cho 2 mẹ con 1 gói tro
và 2 vỏ trấu.
- Lụt lội 2 mẹ con dùng thuyền bằng 2 vỏ
trấu.
- Chỗ lụt là Hồ Ba Bể, còn chỗ 2 mẹ con là

đảo nhỏ.
- Các nhóm tập kể.
18
4
-Chia lớp làm 4 nhóm mỗi nhóm 4
em mỗi em kể 1 đoạn.
- Cho HS kể trớc lớp
Cho HS kể toàn bộ câu chuyện
-Câu chuyện có ý nghĩa gì?
C- Kết luận
- Nhận xét tiết học
- Nhắc về nhà kể lại chuyện.
- Đại diện các nhóm kể trớc lớp.
-4 em kể nối tiếp theo đoạn.
- 2 HS kể toàn bộ câu chuyện.
- HS nêu ý nghĩa của câu chuyện.
Thể dục
Ngày soạn: 16/ 8/ 2010
Ngày giảng: 18/ 8/ 2010 Thứ t ngày 18 - 8 - 2010
Toán
Ôn tập các số đến 100 000.
I. Mục tiêu:
- Thực hiện đợc phép cộng ,phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân(chia) số có đến năm
chữ số với(cho)số có một chữ số.
- Biết so sánh, xếp thứ tự(đến 4 số) các số đến 100 000.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ BT 3
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
5

29
6
A- Mở đầu
1) ổn định tổ chức.
2) Kiểm tra bài cũ :
-Gọi HS chữa bài tập 3 dòng 2(tr 4).
-GV nhận xét cho điểm .
3) Giới thiệu bài : Ghi bảng .
B- Các hoạt động dạy học
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài .
- Hát, kiểm tra sĩ số.
- 2 HS chữa bài .
- HS nhận xét bổ xung .
- Hs đọc yêu cầu.
- HS nêu : Tính nhẩm :
- 4HS tiếp nối thực hiện miệng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×