Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

GA buoi chieu tuan 8 Phan hoa hoc sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (222.63 KB, 11 trang )

(1)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 11(Từ ngày 08/11/2010 đến ngày 12/11/2010)


Buổi chiềuThứ /ngày

Tiết Môn

Bài

Tên bàiHai


08/11//20101

Tiếng Việt

Luyện đọc2

Tiếng Việt

Luyện đọc3

Toán

LTVC: Từ nữ về đồ dùng và công việc trongnhà
10/11/20101

Tiếng Việt

Luyện tập chung 11 trừ một số2

Tiếng Việt

Luyện viết chính tả: Thương ơng3

TốnLuyện tập 32-8


Sáu12/11/2010
1

Tiếng Việt

TLV: Luyện tập về chia buồn,an ủi2

Tiếng Việt

Luyện viết chữ hoa I3

Toán

Luyện tập chung 12 trừ đi một sốThứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2010I. Mục tiêu:


1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:


Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng,
chận rãi, tình cảm.


2. Rèn kĩ năng đọc hiểu:(2)

Hiểu nghĩa các từ mới và các từ ngữ quan trọng: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu
nhiệm, hiếu thảo.


-Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu


II. Đồ dùng


II. Các hoạt động dạy học:
Nội dung


hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1(30’)


Hoạt động 2
(15’)
Câu 1
Câu 2


Caâu 3


Câu 4


Luyện đọc:
* Đọc mẫu


- GV đọc mẫu tồn bài


- GV phân biệt lời kể với lời các nhân
vật:


Giọng người kể: chậm rãi, tình cảm
Giọng cơ tiên: dịu dàng


Giọng các cháu: kiên quyết
- GV yêu cầu 1 HS giỏi đọc lại


* Đọc từng câu .


+ Hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ
khó:- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau
từng câu cho đến hết bài.


* Đọc đoạn trước lớp


* HS đọc từng đoạn trong nhóm
* Tổ chức thi đọc tiếp sức theo đoạn


- Cô nhận xét, tuyên dương


* Cho cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4
Tìm hiểu bài


- Gọi HS khá đọc đoạn 1


- Trước khi gặp cô tiên ba bà cháu sống
như thế nào?


- Cô tiên cho hạt đào và nói gì?
- Goi học sinh đọc đoạn 2.


- Sau khi bà mất hai anh em soáng ra
sao?


- Goi học sinh đọc đoạn 3.


- HS theo doõi


- 1 HS đọc bài, lớp mở SGK, đọc


thầm theo


- HS đọc nối tiếp
-Đọc trong nhóm


- Thi đọc giữa các nhóm (ĐT, CN,
trừng đoạn, cả bài)


- HS nhận xét
- Cả lớp đọc


Trình bày ý kiến cá nhân


- 1 HS đọc đoạn 1


- Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau,
tuy vất vả nhưng đầm ấm


- Khi bà mất gieo hạt đào bên mộ
bà, hai anh em sẻ được sung sướng
giàu sang(3)

Caâu 5


Hoạt động 3
(12’)


Hoạt động 4
(3’)- Thái độ của hai anh em thế nào sau
khi trở nên giàu có?


- Vì sao hai anh em đã giàu có mà
khơng thấy vui sướng?


- Câu chuyện kết thúc thế nào?


- Tình cảm của Hai anh em đối với bà
như thế nào?


* Nêu nội dung bài:


Luyện đọc lại


- GV hướng dẫn HS đọc theo vai:


Lời người dẫn chuyện đọc thế
nào?


Giọng cô tiên?
Giọng các cháu?


- Tổ chức HS đọc tồn bài theo phân
vai


- Nhận xét nhóm đọc hay nhất


Củng cố, dặn dòGD tình cảm đẹp đẽ đối với ông bà.


Gọi 1 HS đọc toàn bài diễn cảm.
- GV liên hệ


- Nhận xét tiết học


khơng cảm thấy vui sướng mà
ngày càng buồn bã


-Động não


- Vì hai anh em thương nhớ bà/
Vàng bạc châu báu khơng thay thế
được tình thương của bà/ Vì hai anh
em nhớ tiết bà, thấy thiếu tình
thương của bà.


- Bà trở về với hai đứa cháu hiếu
thảo


Hai anh em rất yêu bà. Đối với họ
thì vàng bạc châu báu cũng khơng
q bằng tình cảm bà cháu


Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn
vàng bạc, châu báu


- Đọc chậm rãi
- Đọc dịu dàng


- Đọc kiên quyết


- 4 HS phân vai đọc ( 2 lượt)
- 1 HS đọc


- HS nêu


- Nhận xét tiết học


I. Mục tiêu:- Củng cố lại cho học sinh bảng công thức 11 trừ đai một số : 11-5; 31 -5; 51-15,


- Củng cố lại quy tắc tìm số hạng trong một tổng cho học sinh.- Rèn kỹ năng đặt tính và kỹ năng giải bài tốn có lời vănII. Đổ dùng
(4)

III. Các hoạt đ

ng d y v h c

à ọ


Noäi dung


hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


(30’)


Hoạt động 2
(5’)


Thực hành bài tập:


Bài tập 1:


Đặt tính rồi tính hiệu


Giáo viên nhận xét, sửa bài:
Lưu ý: Cho học sinh ghi kết quả
vào sau dấu =


Bài tập 2:


Tìm x biết


Bài 3: Bài tốn


Tuổi của anh và em cộng lại
bằng 31 tuổi. Biết tuổi của anh
lả 18 tuổi. Hỏi em bao nhiêu
tuổi?


Bài tốn cho biết gì?
Hỏi gì?


Cho hs tim tìm bài giải:


Củng cố dặn dò


Xem lại các bài tập đã làm
Chuẩn bị 12 trừ một số.


HSKG


41 -12 =
71 – 26 =
91 – 49 =
81 – 55 =


x + 44 = 81
x + 35 = 51
25 + x = 41


HSTB-Yeáu
21 – 4 =
51 – 8 =
31- 9 =
91 – 9 =


x + 7 = 21
10 + x = 51
9 + x = 11


Tuổi anh và em :31 tuổi


Anh :18 tuổi


Em :…tuổi?


Bài gải:
Tuổi có em là:
31 – 18 = 13 (tuổi)


Đáp số: 13 tuổiThứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010I

. Muïc Tiêu


- HS nghe-viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn truyện vui.
- Làm VBT, Sách tham khảo(5)

II. Đồ dùng


III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung


hoạt động


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


5’
Hoạt động 2


15’


Hoạt động 3
10’


Hoạt động 4
3’


Sửa bài: Sáng kiến của bá HàCho hs viết bảng Các lổi học sinh mắc
nhiều: lắm, sẽ, trăm, thích, chùm,


Hướng dẫn nghe viết.


- GV đọc toàn bài một lần.
- Tìm hiểu nội dung đoạn viết :
- HS viết từ khó.


- Đọc từng từ khó viết.
- GV đọc bài lần 2


- Hướng dẫn HS trình bày vở.
- Đọc bài cho HS viết.


- GV đọc cho HS dò bài.


- Hướng dẫn sửa lỗi, chấm điểm.


Làm bài tập


.Điền vào chỗ trống:ươn hay ương


Củng cố – dặn dò


Viết lại những lỗi sai
Nhận xét tiết học.


Hs viết bảng conHS viết bảng con.
HS đọc tư thế ngồi.
HS viết bài.


Sửa lỗi chéo vở.
HSKG
v…vai, v… vãi,
bay l….., số l…


HSTB-Yếu
Th… người như
thể th… thân
Cá không ăn muối cá …….
Con cãi cha mẹ, trăm đ……… con hư


I. Mục tiêu:


1 - Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong tranh (BT1) ; tìm
được từ ngữ chỉ cơng việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ thẻ (BT2).


Tiết 2 Mơn: Tiếng việt
LTVC: Từ chỉ đồ dùng và công(6)

2- Biết giữ gìn và bảo quản các đồ dùng trong nhà. Thói quen dùng từ đúng, nói đúng, viết
thành câu.


II. Chuẩn bì:


III. Các hoạt động dạy học:Nội dung hoạt
động


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


(25’)


Hoạt động 2
(5’)


Hướng dẫn làm bài tập:


Bài 1: Em hảy kể tên những đồ vật trong
nhà em và nêu công dụng của đồ vật ấy.


Bài 2: Em hảy kể tên những công việc làm
làm hàng ngà và những cơng việt em cần
người lớn giúp đở


Bài 3: Tìm những từ ngữ chỉ việt làm của
bạn Lan trong các câu thơ sau:


“Khi mẹ vắng nhà em, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nha,ø em thổi cơm


Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ
Khi mẹ vắng nhà em quét sân.”Củng cố – dặn dò


- Em hãy kể một số đồ dùng trong nhà em
- Nêu tác dụng của mỗi đồ dùng đó


- Nhận xét tiết học, tuyên dương


các em học tốt, nhắc nhở các em


chưa cố gắng.Tên đồ dùng Công dụng
...


...
...
...


...
...
...
...


CVLHN CVCGD


...
...
...
...


...


...
...
...
.


Học sinh làm vào vở: (Luộc
khoai, giã gạo, thổi cơm, nhổ
cỏ, qt sân)


- HS nêu
- HS nghe


I. Mục tiêu


Củng cố chohọc sinh bàn công thức 12 trừ đi một số: 12-8; 32 -8;
Củng cố lại cách tìm số hạng trong một tổng


Rèn kỹ năng đặt tính và kỹ năng giải bài tốn có lới văn.


II. Đồ dùng:


III. Các hoạt động dạy và học(7)

Noäi dung


hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


30’Hoạt động 2
5’


Thực hành làm bài tập


Baøi tập 1: Đặt tính rồi tính
hiệu


Giáo viên nhận xét


Bài tập 2: Số?


Giáo viên nhận xét


Bài 3 Bải tốn


Lan có 22 con tem, Lan tặng
bạn hết 7 con tem. Hỏi Lan còn
bao nhieâu con tem?


Hướng dẫn học sinh làm bài
tập


Bài toán cho biết gì?
Cho học sinh tìm bài giải


Củng cố, dặn dò


Giáo viên nhận xét tiết học
Về nhà học bài, làm bàiHSKH


22 – 7 =
42 – 9 =
32 – 4 =
62 – 8 =


12 - = 5


- 4 = 8
12 - 6 =


HSTB-Yeáu


22 – 3 =
42 – 6 =
12 – 7 =
12 – 5 =


12 - = 10


- 6 = 6
12 - 9 =


Lan có : 22 bông hoa


Tặng : 7 bông hoa


Còn lại :……bông hoa?Bài giải:


Số con tem của Lan còn lại là:
22 – 7 = 14 (con tem)


Đáp số: 14 con tem


Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010I. MỤC TIÊU:


- Viết được 1 bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà…ø khi em biết tin quê nhà bị bão.(8)

II.CHUẨN BỊ:


Tranh minh họa bài tập 2. Mỗi HS có 1 tờ giấy trang trí sẵn dạng bưu thiếp.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung


hoạt động


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:


25’


Hoạt động 2:
5’Thực hành làm bài tập
Bài tập 1:


Hải nói lời chia buồn, an ủi của em với
trong các trường hợp sau:


a) Khi ông bị đau chân.


b) Trên đường đi học về bạn em bị mất
một quyển sách.


c) Khi bạn em vừa bị thầy giáo phạt.


Bài tập 2:


Khi nghe tin quê ông bà em bị bảo, bồ
mẹ về thăm ông bà. Em còn phải đi học
không về quê thăm ông bà, em hảy viết
một bưu thiếp thăm hỏi ông bà.


- GV nêu và yêu cầu HS viết bưu thiếp
theo nội dung của bài 3.


- GV yêu cầu HS đọc nội dung bưu thiếp
của mình lên. Lớp lắng nghe, nhận xét.
 Kết luận: Viết bưu thiếp lời văn cần
ngắn gọn, từ chính xác, nội dung phù
hợp, thể hiện tình cảm chân thành.Củng cố, dặn dò


- Khi nói lời chia buồn, an ủi chúng ta có
thái độ như thế nào?


- Khi viết bưu thiếp, chúng ta nên viết
như thế nào?


- Nhận xét tiết học.


Học sinh làm bài tập vào vở.


* HS viết bưu thiếp.


_ HS đọc bài viết, cả lớp nghe,
nhận xét.


_ HS trả lời.
- HS nghe.


- Nhận xét tiết học.


I. Mục tiêu:


1- Viết đúng chữ hoa I (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Ích (1 dịng
cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ), Ích nước lợi nhà (3 lần).


2- Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở và biết làm những việc tốt đẹp cho đất nước, cho gia đình.(9)

II.Đồ dùngIII. Các hoạt động dạy học:


Nội dung


hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


(25’)


Bài mới


a) Hướng dẫn viết chữ I


- GV treo mẫu chữ I.

+ Chữ I cao mấy li?
+ Có mấy nét?


- GV vừa viết vừa nhắc lại từng nét để
HS theo dõi :


+ Nét 1: Giống nét 1 chữ H. Đặt bút trên
đườøng kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn
ngang, dừng bút trên đường kẻ 6.


+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1,
đổi chiều bút, viết nét móc ngược trái,
phần cuối uốn vào trong như nét 1 của
chữ B, dừng bút trên đường kẻ 2.- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV theo dõi, uốn nắn.


b) Hướng dẫn viết từ ứng dụng


Nêu cụm từ ứng dụng?
- Giúp HS hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng:
Đưa ra lời khuyên nên làm những việc
tốt cho đất nước, cho gia đình.


- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
độ cao của các con chữ :


+ Những con chữ nào cao 1 li?
+ Những con chữ nào cao 2,5li?


+ Khoảng cách giữa các chữ trong cùng
1 cụm từ là 1 con chữ o.


- Cần giữ khoảng cách vừa phải giữa
chữ I và c vì 2 chữ này khơng nối nét
với nhau.


- GV viết mẫu chữ Ích

.


HS quan saùt.


- Cao 5 li
- Có 3 nét.
_ HS viết bảng con chữ I(cỡ
vừa và nhỏ ).


_ Ích nước lợi nhà.


_ HS nêu.
_ c, ư, ô, i, a.
_ I, l, h.(10)

Hoạt động 2
(5’)


- GV hướng dẫn HS viết chữ Ích.
 Nhận xét, tuyên dương.


c) Thực hành


- GV yêu cầu HS nhắc lại cách cầm bút,
để vở và tư thế ngồi viết.


- GV yêu cầu HS viết vào vở : 1dòng


chữ I cỡ vừa, 1 dòng chữ I cỡ nhỏ; 1
dịng Ích cỡ vừa, 1 dịng Ích cỡ nhỏ; 2
dịng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.


- GV theo dõi uốn nắn, giúp đỡ HS nào
viết yếu.


- Chấm 1 vài tập của học sinh


Củng cố - dặn dò


- GV tổng kết bài


- Về hồn thành bài viết.
- Chuẩn bị : Chữ hoa: K
- Nhận xét tiết học.


_ HS viết bảng con.


_ HS nhắc tư thế ngồi viết và
viết.


- HS viết bài.


- HS nghe.


- Nhận xét tiết học


I. Mục tiêu:
Củng cố cho học sinh vể bảng công thức 12 trừ với một số: 12-8; 32-8; 52-28.


Củng cố về cachí tìm nột số hạng trong một tổngRèn kỷ năng đặt tính và kỷ năng giải bài tốn có lời văn.


II. Đồ dùngIII. Các hoạt động dạy và học


Nội dung


hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1


(25’)


Hướng dẫn làm bài tập


Bài 1: Tính


Bài 2: Tìm x bieát


Bài 3: Điền dấu >, <.+ vào chỗ
chấm cho thích hợp


HSKG
- 8215 - 9223


- 7255 - 6237
X + 19 = 62
16 + x = 32
21-4…….31-9


51-5…….41-3


HSTB-Yeáu
- 22 9 - 42 6


- 3236 - 5214
x + 8 = 42


3 + x = 22
9+2…….21-6
11-8……11-6(11)

Hoạt động 2
(5’)


Bài 4: Bài tốn


Lớp 2A có 41 học sinh. Lớp 2B
có ít hơn lớp 2A 15 học sinh. Hỏi
lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Bài táo cho biết gì?


Bài tốn hỏi gì?


Muốn tìm số học sinh lớp 2B tư
thực hiện phép tính gì?


Củng cố – dặn dò


- Hướng dẫn làm vở bài tập


- Nhận xét tiết học


Lớp 2A : 41 học sinh


Lớp 2Bít hơn : 15 học sinh


Lớp 2B: :…học sinh?


Bài giải


Lớp 2B có số học sinh là:
41 – 15 = 26 (học sinh)


Đáp số: 26học sinh


PHẦN KÝ DUYỆT


×