Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

giao an lop 5 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (205.22 KB, 19 trang )

(1)

TUẦN 1BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾTNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Ôn lại kiến thức đã học trong quyển 2 như: máy tính, các dạng thơng tin cơ bản.
- Ơn lại các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính…


2. Kỹ năng:


- Học sinh phân biệt được các dạng thông tin


- Học sinh nêu được các thiết bị lưu trữ, chương trình máy tính được lưu đĩa cứng


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Hoạt động của thầy và trị
1. Ổn định lớp2. Bài cũ (khơng)
3. Bài mới


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Ôn tập (15 ph)


- Máy tính là cơng cụ dùng để làm gì?
-Có mấy dạng thơng tin cơ bản?


-Máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương
trình do con người viết.


-Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính
thường được lưu ở đâu?


-Các thiết bị lưu trữ gồm có những thiết bị nào?
-Các chương trình và thông tin quan trọng, thường
xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng.


KL HĐ 1:GV nhắc lại các kiến thức vừa nêu.


* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (13 ph)


- Thảo luận nhóm đơi, trả lời các bài tập: B1, B2,


-Máy tính là cơng cụ xử lý
thơng tin


-Có 3 dạng cơ bản: thơng tin


văn bản, âm thanh, hình ảnh.
-Lắng nghe


-Ở các thiết bị lưu trữ.
-Đĩa mềm, đĩa CD, USB.
-Lắng nghe


Thảo luận nhóm đơi
- Đại diện nhóm trình bày
Lắng nghe(2)

B3, B4, B5 trong SGK
- Đại diện nhóm trình bày.


4. Củng cố dặn dị (4 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV: Rút kinh nghiệm:


...
...
...


TUẦN 2BÀI 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ


NÀO?
Ngày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Học sinh biết vai trò quan trọng của việc tổ chức thơng tin trên máy tính .


- Biết các khái niệm ban đầu về tệp, thư mục và vai trị của chúng trong việc tổ
chức thơng tin trên máy tính.


2. Kỹ năng:


- Nhận biết được các biểu tượng của ổ đĩa, tệp, thư mục.


- Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp2. Bài cũ :Em hãy nêu các dạng thơng tin cơ bản? cho ví dụ?


3. Bài mới


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu về “Tệp và thư mục” (10(3)

ph)


-Trong máy tính thơng tin được lưu trên các tệp.
Vd: tệp văn bản, tệp chương trình, tệp hình vẽ,...
-Các tệp được sắp xếp trong các thư mục.


-Một thư mục có thể chứa những thư mục con.


Vd: Trong thư mục KHỐI có các thư mục con là 5/1,
5/2,5/3, 5/4, 5/5.


- Gọi hs cho một vài ví dụ về thư mục và thư mục con.
- GV giảng về tập tin và cho ví dụ.


- GV cho ví dụ phân biệt thư mục và tệp rồi rút ra khái
niệm.


KL HĐ 1: GV phân biệt thư mục và tệp


*Hoạt động 2: Xem các thư mục và tệp


-Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính, em hãy


nháy đúp biểu tượng My Computer. Khi đó một cửa sổ
hiện ra, nếu nháy nút Folders, cửa sổ này sẽ gồm hai
ngăn và có thể nhìn thấy các đĩa và ổ đĩa có trên máy
tính.


-Một cách khác để khám phá máy tính: Nháy nút phải
chuột trên biểu tượng My Computer rồi nháy Explore
(khám phá) trên danh sách hiện ra sau đó.


Chú ý: Biểu tượng của thiết bị nhớ Flash chỉ xuất hiện
khi nó được cắm vào máy tính.


KL HĐ 2: GV nhắc lại các bước vào xem thư mục và
tập tin


Lắng nghe


Lắng nghe


Cho ví dụ


Lắng nghe


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hànhIV: Rút kinh nghiệm:


...
...
...(4)

TUẦN 3:BÀI 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH


Ngày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Học sinh biết vai trò quan trọng của việc tổ chức thơng tin trên máy tính .
- Biết các bước để mở thư mục và khởi động tệp trên máy tính.


2. Kỹ năng:


- Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình ảnh.
- Biết tạo thư mục mới.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Bài cũ :


3. Bài mới: Thư mục là gì? Thư mục lơn hơn tệp hay tệp lớn hơn?


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2 ph)


- GV nêu vai trò quan trọng của việc tổ chức
thông tin trên máy tính.


- Từ đó giới thiệu vào bài học.


*Hoạt động 2: Trình bày “Mở tệp đã có trong
máy tính” (4 ph)


-Để mở một tệp đã được lưu trên máy tính, em
cần nhớ tên thư mục chứa tệp đó. Các bước thực
hiện:


+Nháy chuột trên thư mục chứa tệp cần mở.
+Nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp cần mở
- Yêu cầu HS nhắc lại các bướcKL HĐ 2:GV nhắc lại các bước thực hiện.(1 ph)


Trả lời


Lắng nghe(5)

* Hoạt động 3: Trình bày “Lưu kết quả làm
việc trên máy tính” (7 ph)


-Để lưu văn bản đang soạn thảo hoặc hình đang
được vẽ trên máy tính, em làm như thế nào?
- Các bước thực hiện:


+Nháy vào hình tam giác đen nhỏ trong ô Save
in rồi chọn biểu tượng đĩa chứa thư mục em cần
lưu kết quả.


+Nháy đúp trên biểu tượng của thư mục
+Gõ tên tệp và nháy nút Save.


Chú ý: Sau khi nháy đúp để mở một thư mục,
em có thể mở tiếp các thư mục con bên trong nó.
- Yêu cầu HS nêu lại các bước lưu tệp


KL HĐ 3: GV nhắc lại các cách lưu tệp. (2 ph)
*Hoạt động 4: Hướng dẫn “Tạo thư mục
riêng của em” (10 ph)


- Các bước thực hiện:+Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của
cửa sổ


+Trỏ chuột vào New
+Nháy Folder


+Gõ tên thư mục rồi nhấn phím Enter


Chú ý: Em có thể đổi tên thư mục bằng cách:
Chọn thư mục em cần đổi tên sau đó nháy nút
phải chuột chọn Rename.


- Gọi HS nhắc lại các bước tạo thư mục


KL HĐ 4:GV nhắc lại các bước tạo thư mục và
đặt tên thư mục (2 ph)


- Nhắc lại các bước


Nhấn hình đĩa hoặc tổ hợp
phím Ctrl+S,...


Lắng nghe


Lắng nghe


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4 ph)- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành(6)

IV: Rút kinh nghiệm:


...
...
...
...


TUẦN 4:CHƯƠNG 2: EM TẬP VẼ


BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾTNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Ôn lại kiến thức về phần mềm đồ họa PAINT đã học .


- Ơn lại các cơng cụ vẽ hình chữ nhật, hình vng, cơng cụ vẽ hình e-líp, hình trịn.
- Ơn lại các phương pháp để sao chép, di chuyển hình.


2. Kỹ năng:- Học sinh sử dụng thành thạo chuột để vẽ hình


- Học sinh sử dụng các công cụ vẽ và các phương pháp vẽ để tạo thành hình đẹp
nhất


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Hoạt động dạy- học:
3. Ổn định lớp


4. Bài cũ: (kiểm tra trong bài học)


3. Bài mới


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


Hoạt động khởi động (8 ph)


- Chơi trò chơi : “Ai giỏi hơn?”


- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm ghi
vào giấy các cơng cụ vẽ đã được học.


- Đại diện các nhóm trình bày.


- GV nhận xét và bổ sung.


Tham gia trị chơi


Thảo luận nhóm 4 và trả lời bài
tập(7)

Dạy bài mới


* Hoạt động 1: Ơn lại “Sao chép, di chuyển
hình” (10 ph)


- u cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 1,2
- Đại diện nhóm trình bày.


- GV nhận xét, nêu lại các bước di chuyển, sao
chép hình.


- Gọi HS nêu các bước di chuyển, sao chép hình


KL HĐ 1: GV nhận xét, ôn lại kiến thức và biểu
dương HS.


*Hoạt động 2: Ôn lại :Vẽ hình chữ nhật, hình
vng” (7 ph)


- u cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 3, 4
- Đại diện nhóm trình bày.


- GV nhận xét, nêu lại các bước vẽ hình chữ


nhật, hình vng.


- Muốn vẽ được hình vng, em phải nhấn thêm
phím gì?


*Hoạt động 3: Ôn lại “Vẽ hình e-líp, hình
trịn” (6 ph)


- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, làm BT 5, 6, 7
- Đại diện nhóm trình bày.


- GV nhận xét, nêu lại các bước vẽ hình elip,
hình trịn


HS nêu


Thảo luận nhóm đơi và trả lời bài
tập


Lắng nghe


Trả lời phím Shift


Thảo luận nhóm 2


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4 ph)


- Nhận xét tiết học- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV:Rút kinh nghiệm:


………
………
………(8)

TUẦN 5:BÀI 2: SỬ DỤNG BÌNH XỊT MÀUNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I. Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Học sinh biết sử dụng cơng cụ bình xịt màu


2. Kỹ năng:


- Học sinh sử dụng thành thạo chuột để vẽ hình


- Học sinh sử dụng các công cụ vẽ để tạo thành hình đẹp nhất và nhanh nhất.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.II.Đồ dùng dạy học:


1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Bài cũ:


- Nêu các bước về sao chép hình?


- Nêu cách sử dụng biểu tượng “trong suốt” ?


- Muốn vẽ được hình vng, hình trịn em phải giữ phím gì?


3. Bài mới


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (4 ph)


* Hoạt động 2: Làm quen với bình xịt màu:
(8 ph)


Các bước thực hiện:


-Chọn cơng cụ Bình xịt màu trong hộp cơng cụ.
-Chọn kích cỡ vùng xịt ở dưới hộp công cụ-Chọn màu xịt


Lắng nghe(9)

-Kéo thả chuột nhanh hay chậm trên vùng muốn
xịt


- Yêu cầu HS nêu các bước thực hiện
KL HĐ 2: Nhắc lại các bước thực hiện.


* Hoạt động 3: Trình bày cách dùng bình phun
màu vào tranh vẽ. (13 ph)


- Các em có thể dùng bình phun màu để vẽ cái cây
thay vì dùng bút chì sẽ sinh động hơn.


- Ngồi ra em có thể dùng bình phun màu để vẽ
các quả trên cây hay vẽ các bông hoa.


- Hướng dẫn HS vẽ sơng bằng bình phun màu....


KL HĐ 3: Em có thể dùng bình phun màu để thay
thế cọ vẽ và bút chì giúp tranh sống động hơn.


Lắng nghe


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4 ph)- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV:Rút kinh nghiệm:


………
………
………
………


TUẦN 6:BÀI 3: VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Nhận biết công cụ viết chữ lên hình.


- Biết chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền cho chữ.
- Biết biểu tượng trong suốt trong hộp công cụ.


2. Kỹ năng:- Học sinh biết các thao tác để viết chữ lên tranh


- Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh:
trong suốt và không trong suốt.


Giáo viên: Nguyễn Thị Oanh – Email: oanhthhc1@gmail.com(10)

3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Bài cũ: Em hãy nêu các bước để sử dụng bình phun màu?


Một em hãy lên thực hiện thao tác sử dụng bình phun màu để vẽ tranh?


3. Bài mới


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


Dạy bài mới


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (3 ph)* Hoạt động 2: Làm quen với công cụ viết
chữ: (6 ph)


Các bước thực hiện:


-Chọn công cụ Viết chữ trong hộp cơng cụ.
-Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, trên
hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ


-Gõ chữ vào khung chữ


-Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc
- Yêu cầu HS nêu các bước viết chữ


KL HĐ 2: GV nhắc lại các bước thực hiện (2 ph)
* Hoạt động 3: Chọn chữ viết: (8 ph)


Trước khi gõ chữ vào khung chữ ta có thể chọn
phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên thanh công cụ
Font.


Thanh công cụ Font sẽ được hiện ra khi em chọn
công cụ và nháy chuột vào vùng vẽ.


Nếu thanh cơng cụ Font khơng xuất hiện thì vào:
View->Text Toolbar hoặc nháy chuột phải vào
khung chữ và chọn Text Toolbar.


KL HĐ 3: GV nhắc lại các bước chọn phông chữ,
cỡ chữ và kiểu chữ và lấy thanh công cụ Font raLắng nghe


Nắm được các bước thực hiện


Lắng nghe(11)

ngoài (4 ph)


* Hoạt động 4: Hai kiểu viết chữ lên tranh
(5 ph)


Cũng giống như khi dùng công cụ chọn ,
khi nháy chuột vào công cụ viết chữ sẽ xuất hiện
hai biểu tượng trong suốt và không trong suốt
KL HĐ 4: Nhắc lại cách sử dụng biểu tượng
“trong suốt” (1 ph)


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV:Rút kinh nghiệm:


………
………


………
………


TUẦN 7BÀI 4 : TRAU CHUỐT HÌNH VẼNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Nhận biết công cụ nhằm giúp tinh chỉnh hình vẽ: phóng to
- Biết cách hiển thị bức tranh dưới dạng lưới.


- Biết các công cụ nhằm giúp tạo những hình mới do biến đổi hình ban đầu
qua một phép biến hình: phép đối xứng trục, phép quay,…


2. Kỹ năng:


- Học sinh biết các thao tác để phóng to hình.


- Học sinh biết hiển thị trang dưới dạng lưới để trau chuốt hình vẽ.
- Học sinh biết xoay hình để tạo hình cho bức tranh thêm phong phú.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:(12)

1. Ổn định lớp


2. Bài cũ: Em hãy nêu các bước để viết chữ lên hình vẽ?
Có bao nhiêu kiểu viết chữ lên hình vẽ đó là những kiểu nào?


3. Bài mới :


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2 ph)


* Hoạt động 2: Cơng cụ phóng to hình vẽ:(8 ph)


Các bước thực hiện:


-Chọn công cụ tong hộp công cụ, con trỏ chuột
trở thành hình chiếc kính lúp .


-Chọn 2x, 6x, hoặc 8x hoặc nháy chuột vào hình vẽ.


** Các bước thu hình vẽ về kích cỡ thực
Các bước thực hiện:-Chọn công cụ trong hộp công cụ


-Chọn 1x trong bảng phía dưới hộp cơng cụ hoặc
nháy chuột vào hình vẽ.


Chú ý:Thao tác viết chữ khơng thực hiện được khi
hình vẽ đang được phóng to.


KL HĐ 2: Nhắc lại các thao tác phóng to (2 ph)
* Hoạt động 3: Hiển thị bức tranh dưới dạng
lưới: (3 ph)


-Phóng to hình vẽ
-Vào View->Show Gird


* Hoạt động 4: Lật và quay hình vẽ: (12 ph)


Các bước thực hiện:


-Dùng cơng cụ chọn để chọn hình
-Chọn Image->Flip/Rotate…


-Chọn kiểu lật hoặc quay mà em muốn thực hiện
Có các kiểu lật và quay hình vẽ sau:


Flip horizontal(lật theo chiều nằm ngang), Flip
Vertical(lật theo chiều thẳng đứng), Rotate by
angle(quay một góc 90độ hoặc 180 độ, hoặc 270
độ)KL HĐ 4: GV nhắc lại các bước lật và quay hình
vẽ (2 ph)


Trả lời


Lắng nghe


Nắm được các bước thực hiện


Lắng nghe


Lắng nghe


Nắm được các bước thực hiện
Lắng nghe


4. Củng cố dặn dị (4 ph)


- Nhận xét tiết học


Bài soạn ─ Mơn: Tin học ─ Khối: 5 GV: Nguyễn Lê Hiếu Nhân(13)

IV:Rút kinh nghiệm:


………
………
………
………


TUẦN 8:
BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢPNgày soạn: .…../……/……
Ngày dạy: Lớp 5A……/……/…….
Lớp 5B……/……/…….
I.Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Biết được các công cụ tinh chỉnh hình, trau chuốt hình thêm mịn và đẹp hơn
2. Kỹ năng:


- Học sinh sử dụng thành thao các công cụ đã học để vẽ tranh đẹp hơn.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Của giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Của học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Bài cũ: Em hãy nêu các bước để phóng to hình vẽ?
Mời một em học sinh lên thực hiện các bước?


3. Bài mớiHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


Dạy bài mới


*Hoạt động 1: Nhắc lại các công cụ đã học:
(16 ph)


- Chia lớp thành 4 nhóm chơi trị chơi nêu ra
các cơng cụ vẽ vừa mới học.


- HS trả lời.


Thảo luận nhóm 4
- Bình xịt màu


- Viết chữ lên hình vẽ
- Phóng to hình vẽ


- Hiển thị bức tranh dưới dạng lưới
- Lật và quay hình(14)

KL HĐ 2: GV nhận xét và nêu các kiến thức
đã học (4 ph)


* Hoạt động 2: Có bao nhiêu kiểu viết chữ
lên hình? Em dùng cơng cụ gì để làm?(4 ph)


KL HĐ 2: GV nhắc lại các kiểu viết chữCó 2 kiểu. Em dùng biểu tượng
trong suốt và không trong suốt để
viết chữ lên hình


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dị (4 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành.


IV:Rút kinh nghiệm:


………
………
………
………


TUẦN 9:CHƯƠNG 3: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH


Bài 1: Học tốn với phần mềm CÙNG HỌC TOÁN 5Ngày soạn: .../.../2010
Ngày dạy: Lớp 5A.../.../2010


Lớp 5B.../.../2010


I. Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm
- Ơn luyện các dạng tốn đã học trên trường.


2. Kỹ năng:


- Học sinh sử dụng thành thạo chuột và bàn phím để làm bài tập
- Học sinh tự khởi động và vào các bài tập để luyện tập


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II.Đồ dùng dạy học:


1. Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa


2. Học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp(15)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (4ph)


*Learning Math (Cùng học toán) là phần mềm giúp các
em học, làm bài tập và ôn luyện các phép toán lớp 5.
GV giới thiệu biểu tượng của phần mềm. Để khởi động
phần mềm này thì cũng tương tự như các phần mềm
khác các em nháy đúp chuột vào biểu tượng.* Hoạt động 2: Trình bày cách sử dụng phần mềm
(20 ph)


Để bắt đầu sử dụng”Cùng học toán”, nhấp chuột vào
chữ bắt đầu trên cánh cổng.


Giao diện của phần mềm có nội dung tốn của lớp 5,
các em nhấp chuột chọn bất kỳ nội dung nào của cửa sổ
toán lớp 5 để bắt đầu luyện tập.


*Gv giới thiệu các biểu tượng ứng với từng phép toán
như: So sánh số thập phân; Cộng, trừ số thập phân;
Nhân hai số thập phân...


GV chỉ ra các nút: hướng dẫn, thơng tin, thốt, ơ tính
điểm, vùng chứa phép tốn cần thực hiện; các nút lệnh
như: đóng của sổ, làm lại từ đầu, kiểm tra kết quả, trợ
giúp, làm bài khác và cách thực hiện từng phép toán.
- Yêu cầu HS nhắc lại trình tự các bước vào phần mềm
và chức năng các nút hỗ trợ.


KL HĐ 2: GV nhắc lại các bước vào phần mềm và
chức năng của các nút hỗ trợ. (3 ph


Lắng nghe


Lắng nghe


Quan sátNhắc lại


Lắng nghe


Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (4ph)


- Củng cố bài đã học


IV: Rút king nghiệm


...
...


...


TUẦN 10
(16)

Bài 2

: Học xây lâu đài bằng phần mềm


SAND CASTLE BUILDERNgày soạn: .../.../2010
Ngày dạy: Lớp 5A.../.../2010


Lớp 5B.../.../2010


I. Mục tiêu bài dạy:1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Hiểu được ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm Sand Castle Builder ( Xây
lâu đài trên cát)


2. Kỹ năng:


- Học sinh sử dụng thành thạo chuột và bàn phím để xây dựng


- Học sinh hiểu và có khả năng quan sát phát huy tính sáng tạo trong việc lắp ghép,
xây dựng, thiết kế các tòa nhà, lâu đài cho riêng mình.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.


II. Đồ dùng dạy học:


1. Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa
2. Học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh lên làm một số bài toán trên phần mềm
học toán


3. bài mới.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (4ph)Phần mềm Sand Castle Builder ( Xây lâu đài trên cát) là
xây dựng các cơng trình kiến trúc, các tịa lâu đài dựa
trên các cơng cụ và ngun liệu sẵn có.


* Hoạt động 2: Giới thiệu Màn hình làm việc chính
của phần mềm (6 ph)


- Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động phần
mềm.


- Nháy chuột tại dòng chữ Play Sand Castle Builder để
bắt đầu vào màn hình chính của phần mềm.


- Màn hình chính là một mặt bằng để xây dựng, có 2 xơ ở
phái dưới màn hình, gồm xơ có cát và xơ khơng cát.


Lắng nghe(17)

- Gọi HS nhắc lại các bước vào phần mềm


KL HĐ 2: GV nhắc lại các bước cào màn hình làm việc
chính của phần mềm. (2 ph)


* Hoạt động 3: Giới thiệu Các công cụ làm việc chính
(14 ph)


Nháy chuột vào xơ có cát để chọn vật liệu xây dựng.
Gồm các thao tác chính như: đưa vật liệu vào bãi, di
chuyển, xóa, xây dựng lại từ đầu…* Kết thúc làm việc với phần mềm: Nháy chuột vào xơ
khơng có cát, sau đó nháy chuột vào dịng chữ Exit.
- u cầu HS nêu lại các công cụ dùng để xây được lâu
đài.


- Muốn thoát khỏi phần mềm, em phải làn như thế nào?


KL HĐ 3: GV nhắc lại các công cụ sử dụng để cây lâu


Nêu các bước


Nêu công cụ xây lâu đài


Chọn xô không cát, chọn
Exit


Lắng nghe
Lắng nghe


4. Củng cố dặn dò (3 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV: Rút king nghiệm


...
...


...
...


TUẦN 11Bài 3

:Luyện tập nhanh tay tinh mắt với phần mềmThe Monkey EyesNgày soạn: .../.../2010
Ngày dạy: Lớp 5A.../.../2010


Lớp 5B.../.../2010


I. Mục tiêu bài dạy:


1. Kiến thức: Giúp học sinh :


- Hiểu được ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm The Monkey Eyes
- Nhận ra các vị trí khác nhau giữa hai bức tranh.


2. Kỹ năng:


- Học sinh rèn luyện được kĩ năng quan sát và nhanh tay, nhanh mắt để hoàn thành
nhiệm vụ cần thực hiện trong khoản thời gian định trước.(18)

- Học sinh luyện được chuột nhanh.


3. Thái độ: Có hứng thú khi tiếp xúc với máy tính.II. Đồ dùng dạy học:


1. Giáo viên: Bài soạn, sách giáo khoa
2. Học sinh: Vở, sách giáo khoa


III. Các hoạt động dạy- học:
1. Ổn định lớp


2. Kiểm tra bài cũ: Gọi một vài học sinh lên xây một số lâu đài trên phần mềm
SAND CASTLE BUILDER


3. bài mới.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh


* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2 ph)


* Hoạt động 2: Hướng dẫn Khởi động phần
mềm (3 ph)


- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn
hình nền.


- Nháy chuột vào vị trí bất kì để vào màn hình
chính của phần mềm.


* Hoạt động 3: Hướng dẫn bài luyện tập


- Có 2 cách:
+ Nhấn phím F2+ Nháy chuột vào hình ngơi sao, chọn Game ->
Star New Game.


- Hai bức tranh thật sinh động và rất giống nhau sẽ
xuất hiện trên 2 ngăn trái và phải của màn hình.
Nhiệm vụ của em là tìm 5 vị trí khác nhau bằng
cách nháy chuột vào vị trí đó.


- Trên màn hình luyện tập sẽ có: một đồng hồ cát
để chỉ thời gian còn lại, đồng tiền vàng để thưởng
điểm, một biểu tượng gồm 5 lượt chơi.


- Gọi HS nêu các bước vào Game.


- Gọi HS cho biết nhiệm vụ của em trong trò chơi
này


Lắng nghe


Quan sát(19)

- Yêu cầu HS nêu trên màn hình luyện tập có
những cái gì để biết ai tinh mắt hơn?


KL HĐ 3: GV nêu lại các bước vào Game, nhiệm
vụ của HS .(3 ph)


* Hoạt động 4: Chỉ ra các nút trợ giúp (5 ph)Các thao tác cần thực hiện:


Cần tìm nhanh và chính xác. Nhấn phím F3 để yêu
cầu trợ giúp thể hiện bằng các quả táo. Nhấn phím
F4 để nghĩ giải lao và nhấn lại phím F4 để chơi.
* Kết thúc trị chơi: Nhấn phím ESC -> Yes


- Yêu cầu HS nhắc lại các nút trợ giúp và thoát
khỏi phần mềm.


KL HĐ 4: GV nhắc lại các nút trợ giúp.(2 ph)


Lắng nghe


Củng cố dặn dò (4 ph)


- Nhận xét tiết học


- Dặn hs chuẩn bị bài tiết sau thực hành


IV: Rút king nghiệm


...
...
...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×