Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

de kiem tra theo dinh huong phat trien nang luc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.93 KB, 3 trang )

(1)IV. Đề kiểm tra: ĐỀ SỐ 8 Câu 1 (3, 0 điểm) Bùng nổ dân số trên thế giới xãy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả? Câu 2 (3,0 điểm) Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy nhận xét: a. Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm có đặc điểm gì? b. Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu? Sự phân bố mưa ra sao? c. Kết luận Xin-ga-po có kiểu khí hậu gì?. Câu 3 (2,0 điểm) Lấy 4 ví dụ chứng minh mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên và môi trường ở đới nóng? Câu 4 (2,0 điểm) Sự bùng nổ đô thị ở hầu hết các quốc gia thuộc đới nóng, chủ yếu là do di dân tự do. Theo em, quá trình di dân tự do này sẽ để lại những hậu quả gì? HẾT.

(2) 2. Hướng dẫn chấm đề số 8 CÂU 1. 2. 3. 4. Ý. NỘI DUNG * Bùng nổ dân số từ những năm 50 của thế kỉ XX; xãy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hằng năm của dân số thế giới lên đến 2,1% * Nguyên nhân: ở các nước đang phát triển châu Á , châu Phi và Mỹ La tinh đã giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao.. * Hậu quả: Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển đã tạo sức ép đối với việc làm, phúc lợi xã hội, môi trường, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội... a. Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm từ 25oC - 28oC - Biên độ nhiệt rất nhỏ, khoảng 3oC =>Nắng nóng quanh năm b. Lượng mưa: - Lượng mưa cả năm khoảng 1.500mm - 2.500mm - Mưa nhiều quanh năm c. Kết luận: Kiểu khí hậu Xích đạo ẩm * Mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên và môi trường ở đới nóng: Dân số đông, gia tăng dân số nhanh - Đã làm diện tích rừng ngày càng thu hẹp - Đã khai thác khoáng sản càng cạn kiệt - Đã làm thiếu nước sạch - Đã có nhiều nhà ổ chuột là tác nhân gây dịch bệnh - Đã làm diện tích rừng ngày càng thu hẹp làm môi trường bị hủy hoại - Gây ùn tắc giao thông càng lớn khói bụi càng nhiều - Đất trồng được tận dụng mà không chăm sóc nên đất bạc màu * Sự bùng nổ đô thị ở đới nóng đã gây ra những hậu quả: - Thiếu việc làm - Thiếu nhà ở - Thiếu nước sạch - Thiếu trường học - Thiếu bệnh viện - Ùn tắc gia thông - Ô nhiễm môi trường - Tệ nạn xã hội nãy sinh…. 4 câu. ĐIỂM 3,0. 3,0. 2,0. 2,0. 10,0 Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2015 Tổ C/M duyệt. GV ra đề. Lê Ngọc Diệu.

(3)

(4)

×